Meklēt

Vatican News
2019.02.03 Angelus 2019.02.03 Angelus  (Vatican Media)

Francisks: Pasaulei vajadzīga drosmīgu un autentisku kristiešu liecība

Mūsdienu pasaulei ir vajadzīgi autentiski pravieši, vajadzīgi drosmīgi un kristieša aicinājumam uzticīgi cilvēki, uzrunā pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» teica pāvests. Viņš norādīja, ka par autentisku uzticību Dievam nereti nākas maksāt augstu cenu. To pieredzēja arī Jēzus.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Parastā liturģiskā laika ceturtajai svētdienai paredzētais Evaņģēlija fragaments vēstī par Nācaretes iedzīvotāju izbrīnu, redzot, ka Jēzus runā par sevi kā tādu, kurā īstenojas pravietojums par Tēva sūtītā Mesija atnākšanu. Tā kā Jēzus dzīvoja viņu vidū un kuru daudzi pazina, tad Viņam vajag veikt brīnumus arī šajā pilsētā, uzskatīja nācarieši. «Tomēr Jēzus nevar un negrib piekrist šādai loģikai, jo tā nesaskan ar Dieva plānu. Dievs grib ticību, bet viņi – brīnumus. Dievs grib atpestīt visus cilvēkus, bet viņi vēlas tādu Mesiju, ko varētu izmantot savā labā», sacīja pāvests.

Svētais tēvs skaidroja, ka, dzirdot Jēzus aicinājumu atvērt savas sirdis pestīšanai, Nācaretes iedzīvotāji sadusmojās un «izmeta Viņu no pilsētas un aizveda līdz pat kalna kraujai, lai Viņu nogrūstu lejā». «Evaņģēlijs mums atgādina, ka Jēzus publiskā darbība iesākas ar atmešanu un nāves draudiem, un, kas ir paradoksāli, to dara cilvēki, kas dzīvoja kopā ar Viņu. Jēzus, veicot Tēva uzticēto misiju, labi zina, ka nāksies saskarties ar grūtībām, nesapratni, atmešanu, vajāšanām un neveiksmēm. Tā ir tā cena, kas vakar un arī šodien tiek maksāta par katru autentisku pravietojumu», teica pāvests. «Jēzus misiju nevar atpurēt ne ļaužu naidīgums, ne atmešana. Viņš iet savu ceļu pilns paļāvības Tēva mīlestībai». Francisks uzsvēra, ka mūsdienu pasaulei ir ļoti vajadzīga drosmīga un autentiska kristiešu liecība.

04 februāris 2019, 11:33