Meklēt

Audiencē pie pāvesta Itālijas kustības "Par dzīvību" locekļi Audiencē pie pāvesta Itālijas kustības "Par dzīvību" locekļi 

Dzīvības aizsardzība – kopējā labuma pirmais stūrakmens

Sakarā ar to, ka svētdien, 3. februārī, Itālijā jau 43. reizi tiks atzīmēta dzīvībai veltītā diena, sestdien pāvests pieņēma audiencē Itālijas kustības "Par dzīvību" 70 locekļus. Izmantojot izdevību, viņš vērsās ar uzstājīgu aicinājumu pie politiķiem, lai viņi par savas darbības galveno uzdevumu noteiktu dzīvības aizstāvību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunā Francisks atgādināja, ka minētās dienas mērķis ir atgādināt sabiedrībai par dzīvības fundamentālo vērtību un absolūto pienākumu to aizstāvēt jau no ieņemšanas brīža līdz cilvēka dabiskajai nāvei. Rūpēs par dzīvību ietilpst arī rūpes par cilvēka dzīves apstākļiem – veselību, izglītību, darba iespējām – par visu, kas ļauj cilvēkam dzīvot personas cienīgu dzīvi.

Pāvests arī uzsvēra, ka rūpes par dzīvību ir būtiski saistītas ar nākotni. Tikai rūpējoties par dzīvību, varam paļāvīgi raudzīties uz nākotni. "Tur, kur ir dzīvība, tur ir cerība", viņš sacīja. To nedrīkst uzskatīt par "patēriņa labumu". Ieņemtie bērni ir visas sabiedrības dēli un meitas, un viņu nogalināšana ar valsts atļauju ir smaga problēma, kas apdraud taisnības veicināšanas pašus pamatus. Rūpēs par kopējo labumu politiķu galvenajam uzdevumam ir jābūt dzīvības aizsardzībai. Tas ir kopējā labuma pirmais stūrakmens. Viņiem jāaizsargā visi cilvēki, neatkarīgi no viņu reliģiskās piederības. Viņiem jāsargā katra ieņemtā dzīvība, kas ir visas sabiedrības novitāte, nākotne un cerība.

02 februāris 2019, 14:04