Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Jaunieši ir miera ieraugs konfliktu un mūru pasaulē

Trešdienas, 30. janvāra, vispārējās audiences laikā pāvests atskatījās uz savu tikko veikto apustulisko ceļojumu uz Panamu, kur piedalījās 34. Pasaules Jauniešu dienas svinībās par tematu: "Lūk, es esmu Kunga kalpone. Lai man notiek pēc tava vārda" (Lk 1, 38).

Jānis Evertovskis – Vatikāns

"Kamēr vien pastāvēs jaunās paaudzes, kas būs spējīgas teikt Dievam «Lūk, te es esmu», tikmēr pasaulei būs nākotne", sacīja Francisks, uzrunājot Pāvila VI zālē, Vatikānā, sapulcējušos audiences dalībniekus. Svētais tēvs atzina, ka viņu ļoti aizkustināja PJD klātesošie vecāki, kuri cēla augšā un stiepa viņam pretī savus bērnus, lai viņš, braucot garām, tos svētītu. Tēvi un mātes bija lepni par saviem bērniem. Likās, ka ar šo žestu viņi teiktu: "Lūk, mans lepnums! Lūk, mana nākotne!" Pāvests norādīja, ka tas bija ļoti cienīgs un daiļrunīgs žests no vecāku puses. Tas lika aizdomāties par "demogrāfisko sasalumu", kāds šobrīd valda Eiropā – viņš sacīja. Bērni ir ģimenes lepnums. Bērni ir nākotnes drošība. Demogrāfiskā ziema bez bērniem ir ļoti smaga.

PJD bija ne tikai pašu jauniešu un Panamas, bet arī visas Centrālamerikas svētki. Centrālamerikai, ko skar smagas problēmas, ir vajadzīga cerība, miers un taisnīgums. Fakts, ka varēja redzēt plīvojam visas pasaules karogus un dejojam rokās sadevušos priecīgos jauniešus, bija "pravietiska zīme". Tā bija zīme tam, ka laikā, kad saskaramies ar bēdīgo noslieci uz konfliktus rosinošajiem nacionālismiem, kas ceļ mūrus, ir noslēgti pasaulei un ir pret tautu savstarpējo tikšanos, notiek iešana pret straumi. Tā bija zīme tam, ka kristīgie jaunieši ir miera ieraugs pasaulē.

Pāvests atzina, ka šīm PJD bija dziļš "mariānisks nospiedums", tāpēc ka to svinībām tika izvēlēti eņģelim teiktie Dievmātes vārdi "Lūk, es esmu Kunga kalpone…". "Kamēr vien pastāvēs jaunās paaudzes, kas būs spējīgas teikt Dievam «Lūk, te es esmu», tikmēr pasaulei būs nākotne", viņš uzsvēra. Viens no svarīgiem PJD norises pasākumiem bija Krusta ceļš.

“[Iet kopā ar Mariju pakaļ Jēzum, kurš nes krustu, nozīmē iet kristīgās dzīves skolā. Tur mēs atklājam, kas ir pacietīga, klusa un konkrēta mīlestība.]”

Francisks pastāstīja, ka viņam ļoti patīk veikt Krusta ceļu. Kāds cilvēks Argentīnā viņam uzdāvināja kabatas lieluma Krusta ceļu, ko Svētais tēvs vienmēr nēsā līdzi un katrreiz, kad ir laiks, paņem to rokās un nododas Krusta ceļa pārdomām. Pāvests ieteica to darīt arī mums visiem, jo iet Krusta ceļu nozīmē kopā ar Mariju sekot Jēzum Viņa krusta ceļā, kura noslēgumā Viņš atdeva par mums un mūsu pestīšanas labā savu dzīvību. Jaunieši Panamā kopā ar Jēzu un Mariju nesa to smagumu, ko nes daudzi brāļi un māsas, kas cieš Centrālamerikā un visā pasaulē. Viņu vidū ir daudz to jauniešu, kuri ir kļuvuši par dažādu verdzības formu un nabadzības upuriem. Šai ziņā ļoti nozīmīgi brīži bija Gandarīšanas liturģija nepilngadīgo pāraudzināšanas kolonijā un rehabilitācijas centra "Labais Samarietis" apmeklējums. Pēdējā tiek uzņemti ar HIV un AIDS slimie jaunieši.

Katehēzes turpinājumā pāvests atgādināja, ka viņa apustuliskā ceļojuma un PJD kulminācija bija lūgšanu vigīlija sestdienas vakarā un svētdienas rīta Svētā Mise kopā ar jauniešiem. Vigīlijas laikā izveidojās dzīvs dialogs ar jauniešiem. Pāvests atzina, ka viņi bija pilni entuziasma un reizē spējīgi apklust, klausīties un lūgties. Uzrunā viņš jauniešiem norādīja uz Mariju kā uz Dieva "influencer" – kā tādu, kura ar savu niecīgumu "ietekmēja" pasaules vēsturi tik ļoti, kā neviens cits. Viņa ar nedaudziem vārdiem prata pateikt "jā" un uzticēties Dieva mīlestībai un apsolījumiem.

Piebildīsim, ka sestdienas lūgšanu vigīlijas laikā Francisks arī uzsvēra to, cik liela ir Dieva mīlestība, un aicināja mūs pieņemt un mīlēt dzīvi tādu, kāda tā ir. Kunga mīlestība ir lielāka par visām mūsu pretrunām, trauslumu un nabadzību, un tieši caur mūsu pretrunām, trauslumu un nabadzību Viņš grib rakstīt savu "mīlestības stāstu". Kungs apskāva pazudušo dēlu, apskāva Pēteri pēc nodevības un vienmēr apskauj mūs pēc mūsu kritieniem un palīdz mums piecelties un nostāties kājās. Vienīgais kritiens, kas var izpostīt mūsu dzīvi, ir tāds kritiens, pēc kura mēs paliekam guļam uz zemes un neļaujam, lai mums palīdz piecelties – sestdien norādīja Francisks. Tai vakarā viņš jauniešiem jautāja: Vai progresēt nozīmē tikai iegūt savā īpašumā jaunāko automašīnas modeli vai nopirkt pēdējā izlaiduma tehnisko ierīci? Vai tas ir jūsu lielums? Vai jūs neesat radīti kaut kam daudz lielākam? Marija to labi saprata un teica: «Lai man notiek!» Draugi, vai jūs esat gatavi teikt 'jā'?"

"Svētdien no rīta, lielo noslēguma Euharistisko svinību laikā", turpināja Svētais tēvs, "Augšāmcēlies Kristus, Svētā Gara spēkā, atkal uzrunāja visas pasaules jauniešus, aicinot viņus izdzīvot Evaņģēliju šodien. Jaunieši ir Baznīcas un pasaules tagadne. Francisks atgādināja, ka homīlijā vērsās pie pieaugušajiem, kuru rokās ir vara, lai tie nodrošinātu jaunajām paaudzēm izglītību, darbu, kopienas un ģimenes dzīves iespējas. "Un tā šobrīd ir pasaules atslēga", viņš uzsvēra, uzrunājot trešdienas vispārējās audiences dalībniekus. Tā ir atslēga tāpēc, ka daudziem jauniešiem trūkst iespēju saņemt izglītību un nav darba. Turklāt viņiem ir svarīgi justies pieņemtiem ģimenē un sabiedrībā.

Pieminējis arī tikšanos ar Panamas bīskapiem un Antiguas Dievmātes atrestaurētās katedrāles altāra konsekrēšanu, pāvests šodienas katehēzes noslēgumā novēlēja: "Lai Baznīcas saime Panamā un visā pasaulē saņem no Svētā Gara aizvien jaunu auglīgumu, lai virs zemes turpinās un izplatās jauniešu – Jēzus Kristus mācekļu-misionāru svētceļojums!"

Audiences beigās uzrunājot itāļu svētceļniekus, Francisks atgādināja, ka 31. janvārī Baznīca atzīmēs sv. Jāņa Bosko liturģiskās piemiņas dienu. Viņš bija izcils priesteris un jauniešu audzinātājs. Caur viņu daudzi jo daudzi jaunieši piedzīvoja paša Dieva apskāvienu, jo viņš atnesa tiem cerību, deva mājas un, pateicoties viņam, tiem radās arī nākotnes iespējas. Pāvests novēlēja, lai arī mēs visi saprastu, cik svarīgi ir atklāj jaunajām paaudzēm īstas cilvēciskās un garīgās vērtības.

30 janvāris 2019, 15:17