Meklēt

Rota Romana Rota Romana 

Vienotība un uzticība – laulības stingrie pamati

Otrdien, 29. janvārī, pāvests pieņēma audiencē "Rota Romana" tiesas darbiniekus sakarā ar jaunā darba gada atklāšanu. Šoreiz uzrunā viņš pievērsās Laulības sakramentam.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Sabiedrībā, kurā augstu vilni sit sekularizācija, katoļticīgajiem nav viegli būt par evaņģēliskā dzīves stila lieciniekiem arī attiecībā uz laulību – atzina Svētais tēvs. Šai sakarā viņš vērsās pie klātesošajiem ar svarīgu norādi, sakot: "Baznīcai visās lietās ir jārīkojas saskaņoti, lai sniegtu cilvēkiem vajadzīgo garīgo un pastorālo atbalstu".

Francisks norādīja, ka vienotība un uzticība ir ne tikai teoloģijas un kanonisko tiesību, bet arī Kristus Baznīcas divi pamati, un šīs vērtības ir svarīgas ne vien laulātajiem, bet arī visās starptautiskajās un sabiedriskajās attiecībās. Uz šīm vērtībām savā misijā ir jābalstās Rota Romana locekļiem.

Vienotība un uzticība ir divi "laulības labumi" – uzsvēra pāvests. Ņemot to vērā, Baznīcai, īpaši bīskapiem un priesteriem, savā pastorālajā darbībā ir jāpalīdz ģimenēm dažādos tās formācijas un attīstības posmos. Svētais tēvs norādīja arī uz sagatavošanās laulībai lielo nozīmi, minot trīs sagatavošanās dimensijas – attālo, tuvo un pastāvīgo sagatavošanos. Kaut arī šis uzdevums īpašā veidā attiecas uz garīgajiem ganiem, tomēr tas skar arī citus Baznīcas locekļus, kuriem sava bīskapa un prāvesta vadībā vajadzētu būt līdzatbildīgiem. Pāvests uzsvēra, ka laulātie, kuri savā laulībā ir uzticīgi abām minētajām vērtībām, sniedz nozīmīgu palīdzību Baznīcai tās pastorālajā darbā.

Iestājoties laulības un ģimenes labā, ir jāņem vērā daži svarīgi elementi – turpināja Francisks. Viņš norādīja uz iesakņošanos Dieva Vārdā, kas notiek caur Lectio Divina, sakramentu svinēšanu, katehēzēm, iesaistīšanos ģimeņu grupās un žēlsirdības darbos, kā arī – atvērtību pret tiem, kuriem ir visvairāk vajadzīga kāda palīdzība. Laulātie, kuri ar Dieva žēlastības palīdzību ir uzticīgi viens otram, bieži vien, atšķirībā no šķiršanās skandāliem, paliek nepamanīti. Runa ir par "kluso uzticību", kas nerada troksni. "Labā vēsts ir tā, ka uzticība ir iespējama, tāpēc ka tā ir dāvana", piebilda pāvests. Šeit nav svarīgi, vai runa ir par laulāto uzticību vai par uzticību priesterībā. 

29 janvāris 2019, 14:59