Meklēt

Pope Francis Pope Francis 

Pāvests tiekas ar ekumenisko delegāciju no Somijas

“Ekumenisms ir nevis izvēle, bet gan neatgriezenisks gājums,” apgalvoja pāvests Francisks, sestdien, 19. janvārī, pieņemot audiencē ekumenisko delegāciju no Somijas. Tās gadskārtējā vizīte Vatikānā ir kļuvusi par tradīciju un notiek Somijas debesīgā aizbildņa, svētā Henrika svētkos. Šoreiz delegāciju vadīja luterāņu bīskaps Jari Jolkkonens.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Uzrunājot viesus, pāvests atzīmēja, ka visu kristīgo Baznīcu ekumeniskais gājums ir būtiska mūsu ticības prasība, Kristus mācekļu rekvizīts. “Vienotība mūsu starpā aug šī gājuma laikā,” turpināja Francisks, apliecinot, ka Somijas delegācijas svētceļojums uz Romu ir zīme, kas aicina iet vienotības ceļu, lai kopā satiktu Kristu “kā Tēva mīlētie bērni, un, tātad, kā brāļi un māsas”.

Francisks pateicās bīskapam Jolkkonenam par atgādinājumu, ka “mums kopīgs ir karitatīvais kalpojums un ticības liecināšana”, kas sakņojas Kristībā, mūsu, kā kristiešu, būtībā. Pāvests teica, ka tad, kad kopā lūdzamies, kopā sludinām Evaņģēliju un kalpojam nabadzīgajiem un trūcīgajiem, mēs atrodam paši sevi gājumā un gājums notiek pretim redzamai vienotībai. Arī teoloģiskos un eklezioliģiskos jautājumus, kas mūs joprojām attālina citu no cita, var atrisināt tikai šī kopīgā gājuma laikā. Tie netiks atrisināti, ja paliksim uz vietas.

Francisks sacīja, ka Svētais Gars, ja vien tam paklausīsim, vadīs mūs tādos veidos, par kuriem nespējam pat iedomāties. Taču, pagaidām esam aicināti darīt visu iespējamo, lai veicinātu tikšanos, un tuvākmīlestības garā atrisinātu pārpratumus, naida jūtas un aizspriedumus, kas gadsimtiem ilgi ir postījuši mūsu attiecības.

Pāvests aicināja nepagurt gājumā un atgādināja, ka šobrīd ir Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību, izdevīgs brīdis, lai no Kunga lūgtu ciešāku vienotību. Francisks atzīmēja arī, ka taisnību nav iespējams panākt vieniem pašiem. Taisnība ir jāmeklē visiem kopā.

Svētais tēvs novēlēja, lai Somijas ekumeniskās delegācijas vizīte Vatikānā stiprina sadarbību starp luterāņiem, pareizticīgajiem un katoļiem. Jāpiebilst, ka svētā Henrika svētki Romā tika atzīmēti “Santa Maria sopra Minerva” bazilikā no 16. līdz 19. janvārim. Šogad dievkalpojumu tajā vadīja bīskaps Jolkkonens, klāt bija Helsinku katoļu diecēzes ģenerālvikārs Raimo Goijarola un Somijas Pareizticīgo Baznīcas arhibīskaps, metropolīts Leons.

19 janvāris 2019, 19:31