Meklēt

Pāvests Siksta kapelā jaundzimušajiem piešķir Kristības sakramentu 13.01.2019. Pāvests Siksta kapelā jaundzimušajiem piešķir Kristības sakramentu 13.01.2019. 

Pāvests vecākiem: Ievadiet bērnus ticībā un nekad viņu priekšā nestrīdieties!

Kunga Jēzus kristīšanas svētkos skaistajām freskām rotātajā Siksta kapelā, Vatikānā, pāvests nokristīja 27 mazuļus. Viņš aicināja vecākus ievadīt savus bērnus ticībā jau no pašas mazotnes ar vārdiem un savu dzīves piemēru, kā arī lūdza nekad bērnu klātbūtnē nestrīdēties.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētdien, 13. janvārī, klātesot vecākiem, krustvecākiem un vairāk nekā 200 radiniekiem, 12 pēdējā gada laikā dzimušie zēni un 15 meitenes no Svētā tēva rokām saņēma Kristības sakramentu. Ceremonija notika Svētās Mises ietvarā. Homīliju pāvests veltīja ticības tālāknodošanas tēmai.

Dievkalpojuma sākumā vecākiem tika jautāts: "Ko jūs lūdzat saviem bērniem?" "Ticību", viņi atbildēja. "Jūs lūdzat no Baznīcas ticību", norādīja Francisks. "Šodien katrs no viņiem savā sirdī, savā dvēselē saņems Svēto Garu un ticības dāvanu. Taču šai ticībai ir jāattīstās, tai ir jāaug". Šajā sakarā viņš uzsvēra, ka pirms vest bērnus uz svētdienas skolas nodarbībām, kur viņi mācīsies katehismu, vecākiem pašiem pienākas nodot tālāk saviem bērniem ticību. Tas ir viņu uzdevums, ko jāveic mājās jau no mazotnes. Vecākiem tas ir jādara savā dzimtajā valodā, savā dialektā, kurā viņi runā. Pāvests arī atgādināja, ka svarīgs vecāku uzdevums ir iemācīt saviem bērniem apzīmēt sevi ar krusta zīmi.

“[Jūsu uzdevums – ar dzīves piemēru un vārdiem nodot tālāk ticību un iemācīt bērnus apzīmēt sevi ar krusta zīmi. Tas ir svarīgi.]”

Redziet, ir bērni, kuri neprot pārmest krustu – atzina Svētais tēvs. Kad tiem saka "Pārmet krustu", viņi to izdara tā, ka nevar saprast, kas tas ir. Vispirms jāiemāca viņiem šo, tas ir, apzīmēt sevi ar krusta zīmi. Francisks uzsvēra, ka ir svarīgi, lai vecāki nodotu tālāk saviem bērniem ticību ar savu priekšzīmīgas kristīgās dzīves piemēru, proti:

“[Lai bērni redzētu, ka vecāki viens otru mīl, ka mājās valda miers, ka tajās ir klātesošs Jēzus. Un es atļaušos dot kādu padomu. Piedodiet, bet es jums iesaku nekad, nekad bērnu klātbūtnē nestrīdēties!]”

 "Tas, ka laulātie strīdas, ir normāli" – atzina pāvests. "Būtu dīvaini, ja viņi nestrīdētos. Taču dariet to tā, lai to nedzirdētu un neredzētu bērni". Svētais tēvs paskaidroja, ka bērnu priekšā nedrīkst strīdēties tāpēc, ka tādā veidā viņi tiek iedzīti bailēs.

Tā kā klātesošie mazie bērni pamazām sāka "veidot kori", ar savu raudāšanu viens otru papildinot un ar savām balstiņām pieskandinot Siksta kapelu, pāvests beigās pieskārās bērnu raudu iemesliem. "Viņi var raudāt tāpēc, ka viņiem ir karsti vai grib ēst, vai arī – "preventīvos nolūkos", tas ir, viņi nezina, kas notiks tālāk un "domā": "Vispirms es paraudāšu, tad jau redzēs….". "Tā ir pašaizsardzība", sacīja Francisks.

Viņš mudināja vecākus neturēt bērnus pārāk saģērbtus, kā arī aicināja mammas nekautrēties mazuļus zīdīt. "Droši, barojiet bērnus! Kungs to grib", sacīja Francisks bērnu māmiņām. Pēc pāvesta uzrunas turpinājās Kristību ceremonija un Svētā Mise.

14 janvāris 2019, 13:22