Meklēt

Panama: lūgšanu vigīlija Panama: lūgšanu vigīlija 

Dieva mīlestība ir lielāka par mūsu trauslumu. Pieņemsim un mīlēsim dzīvi!

Pestīšana, ko mums dāvā Dievs, nav kaut kur "mākoņserverī", no kurienes to vajadzētu "lejupielādēt". Tā nav arī nekāda jauna "lietotne", ne prāta vingrinājums. Tas ir mums adresēts aicinājums piedalīties mīlestības piedzīvojumā – sacīja pāvests, uzrunājot Pasaules Jauniešu dienu dalībniekus. Sestdienas, 26. janvāra, vakarā aptuveni pusmiljons jauniešu piedalījās lūgšanu vigīlijā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pulksten 18.00 (pēc Latvijas laika pulksten 1.00 naktī), dažādās valodās dziedot Pasaules Jauniešu dienu himnas, vigīlijas dalībnieki sagaidīja Francisku Svētā Jāņa Pāvila II vārdā nosauktajā laukumā Panamā. Pirmās 30 minūtes Svētais tēvs savā "papamobile" braukāja pa laukuma celiņiem un sveicināja klātesošos. Viņu pavadīja 5 jaunieši no 5 kontinentiem. Ameriku pārstāvēja 18 gadīgais panamietis Viktors, Āziju – tik pat gadus jaunais japānietis Satolo, Āfriku – 22 gadus jaunā nigēriete Antonia, Okeāniju – 25 gadus vecais austrālietis Kristofers, bet Eiropu – 22 gadus vecais Andris no Latvijas.

Vigīlijas pirmajā daļā notika skaista izrāde par tematu "Dzīvības koks", kuras laikā vairāki jaunieši sniedza liecības. Pēc tam visus klātesošos uzrunāja pāvests. Viņš uzsvēra, ka Dieva mīlestība ir lielāka par mūsu trauslumu un visām mūsu nepilnībām, un aicināja pieņemt un mīlēt dzīvi tādu, kāda tā ir.

"Dzīvība, ko mums dod Jēzus, ir mīlestības stāsts", sacīja Francisks. Tas ir "dzīvības stāsts". Dievs grib, lai mēs piedalāmies Viņa mīlestības piedzīvojumā un savā ikdienas dzīvē nesam augļus tur, kur esam, tādi, kādi esam, un ar tiem, ar kuriem esam kopā. Tieši tur ienāk Kungs un grib iesakņoties mūsu "zemē". Viņš ir pirmais, kurš mums saka savu jāvārdu, un grib, lai mēs Viņam atbildam ar savējo.

Tādā veidā Dievs pārsteidza Mariju un uzaicināja viņu piedalīties savā mīlestības piedzīvojumā. "Nav šaubu, ka Nācaretes jauniete nebija nevienā tā laika «sociālajā tīklā»", sacīja pāvests. Marija nebija tā, ko angliski sauc par «influencer» (cilvēks, kuram, piemēram, YouTube ir simtiem tūkstošiem vai miljoniem sekotāju, uz kuriem viņš atstāj lielu ietekmi). Tomēr Marija, pati pēc tā netiecoties, kļuva par sievieti, kura atstāja vislielāko ietekmi visā vēsturē – piebilda Francisks. "Marija – Dieva «influencer». Viņa ar nedaudziem vārdiem prata pateikt "jā" un uzticēties mīlestībai un Dieva apsolījumiem". Svētais tēvs uzsvēra, ka Dievā slēpjas vienīgais spēks, kurš var visu darīt jaunu. Un Marijas paraugam cilvēki sekoja visos laikos un turpina sekot, sakot Dievam savu jāvārdu. Ko nozīmē teikt Kungam "jā"?

“[Teikt Kungam "jā" nozīmē drosmīgi apskaut dzīvi tādu, kāda tā ir – ar visu tās trauslumu un niecīgumu un nereti pat ar visām tās pretrunām un jēgas trūkumu. Tas nozīmē pieņemt savu tēvzemi, savas ģimenes, savus draugus tādus, kādi tie ir – ar visiem viņu vājumiem un niecīgumu. Mēs apskaujam dzīvi arī tad, kad esam atvērti un pieņemam visu, kas nav pilnīgs, tīrs un "destilēts", kas nenozīmē, ka tāpēc viss būtu mazākā mērā mīlestības cienīgs.]”

Uzrunas turpinājumā pāvests jautāja: "Vai tāpēc, ka kāds ir ar īpašām vajadzībām vai ir vājš, nav mīlestības cienīgs? Vai tāpēc, ka kāds ir svešinieks, ārzemnieks, ir kļūdījies, saslimis vai nonācis cietumā, nav mīlestības cienīgs?" Francisks atgādināja, ka Jēzus apskāva katru – lepras slimnieku, aklo, paralizēto, farizeju un grēcinieku, laupītāju pie krusta un pat tos, kuri Viņu piesita krustā. Viņš tiem piedeva. Kāpēc?

“[Tāpēc, ka tikai tas, kas tiek mīlēts, var tikt glābts. Tikai tas, kas tiek apskauts, var tikt pārveidots.]”

Kunga mīlestība ir lielāka par visām mūsu pretrunām, trauslumu un nabadzību, un tieši caur mūsu pretrunām, trauslumu un nabadzību Viņš grib rakstīt savu "mīlestības stāstu". Kungs apskāva pazudušo dēlu, apskāva Pēteri pēc nodevības un vienmēr apskauj mūs pēc mūsu kritieniem un palīdz mums piecelties un nostāties kājās. Vienīgais kritiens, kas var izpostīt mūsu dzīvi, ir tāds kritiens, pēc kura mēs paliekam guļam uz zemes un neļaujam, lai mums palīdz piecelties – teica Francisks.

Pāvests norādīja, ka pirmais solis, kas mums ir jāsper, ir šis: nebaidīties pieņemt dzīvi tādu, kādu to piedzīvojam, nebaidīties apskaut dzīvi. Uzrunas turpinājumā Francisks minēja četrus "bez", kuru rezultātā mūsu dzīve paliktu bez saknēm un izkalstu: bez darba, bez izglītības, bez kopienas un bez ģimenes. Cilvēks nevar augt, ja viņam nav stipru sakņu. Šajā kontekstā viņš aicināja jauniešus pajautāt vecajiem ļaudīm, kādus pamatus tie viņiem piedāvā, lai jaunieši varētu izveidoties par personībām?

“[Cik viegli ir kritizēt jauniešus un visu laiku kurnēt, ja atņemam viņiem darba, izglītošanās un kopienas dzīves iespējas, pie kā pieķerties un sapņot par nākotni! Bez izglītības ir grūti sapņot par nākotni; bez darba ir ļoti grūti sapņot par nākotni; bez ģimenes un kopienas ir gandrīz neiespējami sapņot par nākotni. Sapņot par nākotni nozīmē iemācīties atbildēt ne tikai uz jautājumu, kāpēc es dzīvoju, bet kam, kā labā es dzīvoju, kā labā ir vērts veltīt savu dzīvi.]”

Uzrunā pāvests atgādināja, ka nepietiek visu dienu būt tiešsaistē, lai mēs justos atzīti un mīlēti. Justies novērtētam un uz kaut ko aicinātam, ielūgtam, ir kaut kas daudz lielāks nekā atrašanās "tīklos". Francisks atgriezās pie vārda "influencer" un paskaidroja, ko nozīmē būt "influencer" 21. gadsimtā. Tas nozīmē sargāt saknes, sargāt visu, kas ļauj mums justies piederīgiem vienam otram, savstarpēji piederīgiem. Vai progresēt nozīmē tikai iegūt savā īpašumā jaunāko automašīnas modeli vai nopirkt pēdējā izlaiduma tehnisko ierīci? – jautāja Francisks, atsaucoties uz sv. Alberto Hurtado vārdiem. Vai tas ir jūsu lielums? Vai jūs neesat radīti kaut kam daudz lielākam? Marija to labi saprata un teica: "Lai man notiek!" "Draugi, vai jūs esat gatavi teikt 'jā'"?

Evaņģēlijs māca, ka pasaule nekļūs labāk tāpēc vien, ka tajā būs mazāk slimo, nespēcīgo, vājo un veco ļaužu, par kuriem rūpēties. Tā nekļūs labāka pat tāpēc, ka būs mazāk grēcinieku. Tā būs labāka tad, kad tajā būs vairāk to cilvēku, kuri būs gatavi drosmīgi veidot nākotni un ticēt Dieva mīlestības pārveidojošajam spēkam – uzsvēra pāvests. Tikai mīlestība mūs padara cilvēcīgākus un pilnīgākus.

Tā kā pēc pāvesta uzrunas bija paredzēta Vissvētākā Sakramenta adorācija, Francisks aicināja jauniešus nebaidīties atvērt savu sirdi Jēzum, lai Viņš to atjaunotu savā mīlestībā un pamudinātu pieņemt dzīvi ar visām tās nepilnībām un reizē – ar visu, kas tajā ir liels un skaists. "Lai Jēzus jums palīdz atklāt, ka dzīvot ir skaisti!" – vēlēja Svētais tēvs.

27 janvāris 2019, 02:00