Meklēt

PJD dalībnieki sagaida pāvestu PJD dalībnieki sagaida pāvestu 

Pāvests aicina PJD dalībniekus mīlēt tā, kā mūs ir mīlējis Kungs

Ceturtdienas, 24. janvāra, vakarā, kad Latvijā jau bija pāri pusnaktij, aptuveni 250 tk. Pasaules Jauniešu dienu dalībnieku Panamas debesskrāpju ieskautajā Klusā okeāna piekrastē sagaidīja Svēto tēvu. Pāvests viņus mudināja nebaidīties, enerģiski un nenogurstoši iet uz priekšu, un veicināt tikšanās kultūru. Starp neskaitāmiem karogiem plīvoja arī mūsu sarkanbaltsarkanais karogs. Klātesošo vidū bija jaunieši no Latvijas bīskapa Viktora Stulpina, pr. Pētera Skudras un pr. Riharda Rasnača vadībā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Panama ir oficiāli kļuvusi par jauniešu galvaspilsētu. Skaistajā Cinta Costiera promenādē valdīja priecīga un reizē sakopota atmosfēra. Pēc dziesmām, dejām un Evaņģēlija lasījuma pāvests uzrunāja jauniešus. Tāpat kā citās jauniešu tikšanās ar Svēto tēvu reizēs, arī šoreiz kontakts izveidojās vienā momentā. "Pēteris ir kopā ar jums", viņš sacīja un pūlī atskanēja aplausi. Viņš aicināja jauniešus nebaidīties riskēt, iet uz priekšu, būt enerģijas pilniem un nenogurstošiem. Tas ļaus tiem būt laimīgākiem un atvērtākiem…; "un ne jau, lai veidotu kādu paralēlu baznīcu, kas būtu drusku «interesantāka» vai, kā angļi saka «cool»" – teica pāvests, paskaidrojot, ka tas nozīmētu neņemt vērā, ko mums saka Svētais Gars.

Uzrunā Francisks atzina, ka valodu un kultūru atšķirības netraucē visiem būt kopā, priecāties, apliecināt savu ticību un pulcēties ap Kristu. Tiekoties šeit, Panamā, jaunieši kļūst par īstiem "tikšanās kultūras" veicinātājiem. Viņi noraida visu, kur notiek koncentrēšanās uz šķelšanos. "Īsta mīlestība neiznīcina leģitīmās atšķirības, bet tās harmonizē augstākā vienotībā", sacīja Francisks, citējot sava priekšgājēja Benedikta XVI vārdus.

Skaidrojot, kas ir tikšanās kultūra, pāvests norādīja, ka to veicināt nenozīmē visiem domāt vienu un to pašu vai atdarināt vienam otru. Drīzāk, tas nozīmē "glabāt dzīvu kopīgo sapni", kura dēļ Jēzus atdeva savu dzīvību pie krusta. Tas ir sapnis, kas ietverams vārdos: "Mīliet viens otru!". Francisks vairākas reizes jauniešiem atgādināja arī sv. Oskara Romero vārdus: "Kristietība ir Kristus". Viņš uzdeva jauniešiem arī vairākus jautājumus: "Vai tu gribi, lai šis sapnis īstenojas? Vai tu gribi ar savām rokām, kājām, skatienu un sirdi ietērpt to miesā? Vai tu gribi, lai Tēva mīlestība tev atver jaunus apvāršņus un ved tevi pa tādiem ceļiem, ko tu nebiji ne iedomājies, ne par kuriem tu nebiji sapņojis? Vienotības un tikšanās stiprais balsts ir Kristus mīlestība – uzsvēra pāvests. Šī mīlestība nemarģinalizē, nenospiež, tā dziedina, pieceļ, pieņem, ļauj izlīgt. Tā ir klusā mīlestība ar kalpošanai un pazemīgai sevis atdevei izstieptu roku.

Svētais tēvs apliecināja, ka katrs atgriezīsies mājās jauna spēka pilns, Svētā Gara piepildīts, lai varētu glabāt dzīvu šo sapni, kas mūs visus vieno. Visur, kur mēs satiekamies, mēs vienmēr varam pacelt savas acis un teikt: "Kungs, iemāci mani mīlēt tā, kā Tu mūs esi mīlējis!" 

Pr. Rihards Rasnacis, Panama
25 janvāris 2019, 14:52