Meklēt

Pope Francis' Angelus prayer Pope Francis' Angelus prayer  

Pāvests: Ceļā ir vajadzīga ne tikai izturība, bet arī sirds dāsnums

«Neļausim, lai mūsu bailes aizslēgtu mūsu sirdis, bet meklēsim sevī drosmi atvērties šai trauslajai un delikātajai gaismai. Tad, līdzīgi kā Austrumu gudrie, arī mēs pieredzēsim lielu prieku, ko nespēsim paturēt tikai sev,» uzrunā pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» sacīja pāvests.

Silvija Krivteža - Vatikāns 

Francisks atgādināja, ka Kunga Epifānija ir Jēzus atklāšanās pasaulei svētki, un tos simbolizē gaisma. Pravietis Isaja aicina Jeruzalemi celties un izstarot gaismu. Šis aicinājums ir īpašs, jo pravietis to saka pēc tautas atgriešanās no trimdas, kur tā pieredzēja daudzas grūtības. Pāvests neapstājās pie notikuma ārējiem faktiem.

"Šodien šis aicinājums ir veltīts arī mums visiem, kas svinam Kristus dzimšanas svētkus. Tas mudina mūs atļaut sevi apņemt Betlēmes gaismai. Mēs esam aicināti neapstāties pie šī notikuma ārējām zīmēm, bet iziet un sākt savu ceļu uz ticības briedumu."

Atsaucoties uz svētā Mateja evaņģēlija fragmentu, pāvests norādīja uz Jēzus tikšanās veidiem un cilvēku reakciju uz Viņa klatbūtni. Hēroda un Rakstu zinātāju sirdis ir aizvērtas un nocietinātas. Viņi reprezentē tos, kuri arī šodien baidās no Jēzus atnākšanas un aizslēdz sirdis brāļiem, kuri atrodas grūtībās. Pavisam citādāk rīkojas Trīs ķēniņi. Kunga meklēšana pieprasa sirds atvērtību un dāsnumu, teica pāvests.

"Ļoti atšķiras Trīs ķēniņu pieredze. Viņi ierodas no Austrumiem, reprezentē tautas, kas ir tālas no jūdu ticības un tradīcijām. Un tomēr viņi piekrīt, lai tos vadītu zvaigzne. Viņi uzsāk garu un riskantu ceļu, lai sasniegtu savu mērķi un atklātu patiesību par Mesiju. Viņi bija atvērti «jaunajam». Viņi kļuva par vēsturē vislielākā un pārsteidzošākā «jaunuma» lieciniekiem: Dievs tapa cilvēks. Trīs ķēniņi, krītot uz vaiga, pielūdza Jēzu un dāvāja Viņam simboliskas dāvanas: zeltu, vīraku un mirres. Meklēt Kungu nozīmē ne tikai izturību ceļā, bet arī sirds dāsnumu".

Svētais tēvs uzsvēra, ka Trīs ķēniņi, atgriezušies savās zemēs, dalījās savā pieredzē ar saviem pavalstniekiem, jo Dievs vēlas pestīt visus cilvēkus, tuvus un tālus. 

07 janvāris 2019, 10:00