Meklēt

Vesperu dievkalpojums Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā 18.01.2019. Vesperu dievkalpojums Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā 18.01.2019. 

Savstarpēja dāvanu apmaiņa – ceļš, kas ved uz vienotību

Piektdienas, 18. janvāra, vakarā pāvests Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā, Romā, vadīja vesperu liturģiju, tādējādi atklājot 52. Lūgšanas nedēļu par kristiešu vienotību. Homīlijā viņš atgādināja, ka kristiešu saimei ir jāvadās pēc solidaritātes un kopīgās atbildības principa un mums ir jāatzīst citām kristīgajām kopienām piešķirtās žēlastības vērtība.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šī gada Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību temats: "Tu meklēsi taisnību un neko citu kā vien taisnību". Tie ir vārdi no Atkārtotā likuma grāmatas 16. nodaļas 20. panta, kurus izvēlējušies Indonēzijas kristieši. Viņi ir sagatavojuši meditācijas un tekstus katrai Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību dienai. Pāvests homīlijā runāja par šī temata aktualitāti kristiešu ikdienas dzīvē un saskarsmē vienam ar otru. Klātesot citu konfesiju pārstāvjiem, tai skaitā, ekumeniskajai delegācijai no Somijas, Romas bīskaps atgādināja, ka kristiešu vienotība ir Dieva žēlastības auglis, ko mums ir jābūt gataviem pieņemt ar atvērtu un nesavtīgu sirdi.

Tā kā daudzi cilvēki tiek atstāti novārtā dzīvojam galējā nabadzībā, kamēr dažiem ir iespēja tikt pie lielām bagātībām, Francisks, komentējot minētos Atkārtotā likuma grāmatas vārdus, uzsvēra, cik ļoti tajos atspoguļojas ar ekonomisko attīstību saistītās rūpes un cik lielam riskam šodien ir pakļauts solidaritātes princips.

“[Kad sabiedrība vairs nebalstās uz solidaritātes un kopējā labuma principa, tad kļūstam par galējās nabadzības skandāla lieciniekiem. Turpat blakus debesskrāpjiem, luksusa viesnīcām un dārgiem tirdzniecības centriem, kas ir milzīgās bagātības simbols, cilvēki dzīvo galējā nabadzībā. Mēs esam aizmirsuši Mozus likuma gudrību, saskaņā ar kuru, nedaloties bagātībās, sabiedrība sašķeļas.]”

Pāvests norādīja arī uz riskiem, kādiem kristieši var pakļaut paši sevi, kā tas senatnē notika ar izraēliešiem. Viņš atgādināja, ka Kungs Kristībā mūs izglāba un nosauca par saviem bērniem. Līdz ar to mēs varam viegli sākt domāt, ka saņemtā žēlastība būtu mūsu īpašums, kaut kas, kas mums pienākas un pieder. Nenovērtēt vai nonievāt dāvanas, ko Kungs ir piešķīris citiem brāļiem, un domāt, ka viņi Dieva skatījumā ir mazāk priviliģētā stāvoklī, nozīmē smagi grēkot – uzsvēra Svētais tēvs. Ja mēs tā domāsim, tad saņemtā žēlastība kļūs mums par iedomības, netaisnīguma un šķelšanās avotu. Un kā tad mēs varēsim ienākt apsolītajā Valstībā? – viņš jautāja.

No šiem riskiem mūs var pasargāt pazemība – norādīja pāvests. Ja mēs būsim pazemīgi, tad spēsim atzīt, ka saņemtās svētības ir nevis mūsu īpašums, bet dāvanas, kas tika dotas, lai mēs tajās dalītos ar citiem. Tikai tādā veidā kristīgā tauta, kas, pateicoties dāvanu apmaiņai, atjaunosies un bagātināsies, būs spējīga ar stingriem soļiem paļāvīgi iet pa to ceļu, kas ved uz vienotību.

19 janvāris 2019, 13:52