Meklēt

2019.01.13 Angelus 2019.01.13 Angelus 

Kristība ir mūsu ticības saknes

Garīgās dzīves spēka avots ir lūgšana. Tā padara, ka mūsu kristīgā liecība kļūst aizvien skaidrāka un atbilst nevis mūsu projektiem, bet Dieva plānam, – uzrunā pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» teica Svētais tēvs.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Skaidrojot Kunga kristīšanas svētku nozīmi, Francisks uzsvēra, ka Ziemassvētku laika noslēdzošā liturģija aicina mūs labāk iepazīt Jēzu, kura dzimšanas noslēpumu svinējam pirms dažām nedēļām. Svētā Lūkasa evaņģēlijā ir izcelti divi svarīgi elementi: Jēzus saikne ar cilvēkiem un saikne ar Tēvu. Stāstā par Jēzus kristīšanu Jordānas ūdeņos redzam daudz ļaužu. Viņi nav fons, bet ir šī notikuma nozīmīga sastāvdaļa. Pirms iegrimšanas upes ūdenī, Jēzus «iegrimst» ļaužu pūlī, saplūst ar to, pilnībā pieņem cilvēcisko stāvokli, dalās visā, izņemot grēku. Dieva Dēls pieņēma cilvēka miesu, lai uz saviem pleciem nestu pasaules grēku. Viņš pieņāma mūsu vājumu, mūsu cilvēcisko stāvokli. Kunga kristīšanas svētki reizē ir epifānija. Jēzus atklāj savas misijas nozīmi, – sacīja Svētais tēvs.

Uzrunas turpinājumā Francisks skaidroja, ka Jēzus, vienojoties ar ļaudīm, kas lūdz no Jāņa grēku nožēlas kristību, dalās ar viņiem ilgās pēc iekšējās atdzimšanas. Svētais Gars, kas redzamā veidā kā balodis nolaidās pār Viņu, ir zīme, ka ar Jēzus atnākšanu ir sācies jauns laiks, jauna pasaule, «jauna radība». Mēs esam aicināti pieņemt Viņu savā sirdī un savā dzīvē, – atgādināja pāvests.

«Arī katrs no mums, kas Kristības sakramentā tiekam iegremdēti Jēzū Kristū, saklausa Tēva balsi: Tu esi mans mīļais Dēls, Tu esi man ļoti patīkams. Tēva mīlestība ir ielieta mūsu sirdīs. Lai tā izstarotu gaismu ir vajadzīga lūgšana un žēlsirdības darbi», sacīja pāvests.

Uzrunas gaitā Francisks norādīja uz vēl vienu kristības notikuma aspektu. Pēc iegrimšanas ļaudīs un Jordānas upes ūdeņos Jēzus iegrimst lūgšanā, tas ir, komūnijā ar Tēvu. Kristība ir Jēzus publiskās dzīves, Viņa misijas pasaulē, sākums. Viņš ir Tēva sūtīts, lai atklātu Viņa labvēlību un mīlestību pret cilvēkiem. Šī misija īstenojas pastāvīgā un pilnīgā vienotībā ar Tēvu un Svēto Garu. Lai Baznīcas un arī mūsu misija būtu auglīga, tai jābūt «iesakņotai» Jēzus misijā, uzsvēra Francisks. Runa ir par nemitīgu garīgās dzīves stiprināšanu caur lūgšanu, lai mēs spētu dot skaidru kristīgo liecību, kas atbilstu nevis mūsu projektiem, bet Dieva plānam. Svētais tēvs norādīja, ka Kunga kristīšanas svētki ir laba iespēja atjaunot kristības solījumus un apņemties tos īstenot savā dzīvē.

14 janvāris 2019, 10:46