Meklēt

Pope Francis' Angelus Pope Francis' Angelus 

Kāda ir kristieša dzīves programma?

Jēzus veic brīnumus, lai atklātu mums savu mīlestību, nevis pārsteigtu ļaudis. Par to Francisks runāja apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis». Svētdienas pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Skaidrojot parastā liturģiskā laika otrajai svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kas vēstī par pirmo brīnumu, ko Jēzus veica Galilijas Kānā, ūdeni pārvēršot vīnā, pāvests uzsvēra, ka šajās kāzās tika noslēgta Jaunā Derība un Baznīca saņēma jaunu misiju: «Izdariet visu, ko Viņš jums teiks!»

Jēzus savu publisko darbību iesāk ar piedalīšanos kāzu svinībās. Dievs noslēdza Viņā laulību ar cilvēci. Tā ir labā vēsts, lai gan tie, kuri Viņu bija uzaicinājuši, nenojauta, ka pie galda sēž Dieva Dēls un ka Viņš ir patiesais Līgavainis. Kānas noslēpums atklājas dievišķā līgavaiņa klātbūtnē. Runājot par ūdens pārvēršanu vīnā, pāvests teica:

«Ūdens ir nepieciešams dzīvībai, bet vīns liecina par bagātu maltīti un kāzu prieku. Pārvēršot vīnā akmens traukos uzkrāto ūdeni, kas bija nolikti jūdu šķīstīšanās vajadzībām, Jēzus veica izteiksmīgu zīmi –Mozus likumu pārvērta par Evaņģēlija prieku. «Izdariet visu, ko Viņš jums teiks!» Vārdi, kurus Marija sacīja kalpiem, ir Kānā notikušo svinību vainagojums. Arī šodien Dieva Māte mums visiem saka: «Izdariet visu, ko Viņš jums teiks!»  Šie vārdi ir dārgs mantojums, kādu mums ir atstājusi Māte».

Pāvests norādīja, ka Baznīcas misijas pamatā ir Marijas vārdi: «Izdariet visu, ko Viņš jums teiks!» Tie nozīmē klausīties un īstenot Dieva gribu. Jēzus Mātes pavēle ir vienkārša un reizē būtiska. Tā ir kristieša dzīves programma. Smelt no akmens trauka nozīmē uzticēties Vārdam un pieņemt sakramentus, lai savā dzīvē pieredzētu Dieva žēlastību. Tad arī mēs, tāpat kā galda pārzinis, kas nogaršoja ūdeni pārvērstu vīnā, varam iesaukties: «Tu labo vīnu taupīji līdz šim!» – sacīja pāvests, vēlot, lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums atvērt sirdis Jēzum un ikdienas dzīves notikumos atklāt Viņa klātbūtni.

21 janvāris 2019, 10:09