Meklēt

Pope Francis' Angelus Prayer Pope Francis' Angelus Prayer 

Pāvests aicina dzīvot saskaņā ar Kristības solījumiem

Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests apsveica svētceļnieku grupas no daudzām valstīm. Svētā Pētera laukumā klātesoši bija arī Neokatehumenālā ceļa locekļi no Polijas. Francisks atgādināja, ka pirms dažām dienām šīs kustības dibinātājs svinēja savu 80. dzimšanas dienu.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvests runāja par Kristības sakramenta piešķiršanu 27 bērniem. Svētdienas rītā svinības notika Siksta kapelā. Viņš aicināja ticīgos neaizmirst savas kristības datumu. Kristība ir mūsu ticības saknes. Pāvests teica:

«Tur ir mūsu dzīves Dievā saknes: mūžīgās dzīves saknes, ko mums ir devis Jēzus Kristus caur savu iemiesošanos, ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos. Rītdien sāksies parastā liturģiskā laika posms. Tāpat kā Jēzus, arī mēs, saņēmuši Kristības sakramentu, paļausimies Svētā Gara vadībai visā, ko darām. Mācīsies katru dienu piesaukt Svēto Garu, lai mēs varētu ar mīlestību pieņemt vienkāršas lietas un padarīt tās par neparastām».

14 janvāris 2019, 11:25