Meklēt

Pope Francis' Angelus Pope Francis' Angelus 

Dieva svētība ir visu sveicienu substance

Pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” teiktajā uzrunā pāvests uzsvēra, ka šodien Dievmāte mūs svētī visus, visus. Viņa svētī katra vīrieša un katras sievietes gājumu šai gadā, kas ir tikko ir iesācies un kas būs labs tik lielā mērā, cik lielā mērā katrs no mums pieņems Dieva labumu, ko Jēzus ir atnesis pasaulei.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Patiešām, Dieva svētība ir visu sveicienu, kas izskan šais dienās, substance. Šīsdienas liturģija atkārto seno svētību, ar kādu Izraeļa priesteri svētīja tautu: “Lai Kungs tevi svētī un sargā. Lai Kungs liek atspīdēt savam vaigam pār tevi un dod tev žēlastību. Lai Kungs pievērš tev savu vaigu un dāvā tev mieru” (Nm 6,24-26).

Šai fragmentā priesteris trīs reizes atkārtoja Dieva vārdu, saukdams Viņu par “Kungu”. “Bībelē vārds liecina par realitāti, kas tiek piesaukta, un tādējādi “likt Dieva vārdu” pār personu, ģimeni, kopienu, nozīmē dāvāt tiem labestīgo spēku, kas no Dieva izriet,” paskaidroja pāvests.

 Šai pašā formulā divreiz tiek pieminēts “vaigs”, Dieva vaigs. Zinām, ka Svētajos Rakstos Dieva vaigs cilvēkam nav pieejams – neviens šai dzīvē nespēj redzēt Dievu. Tas nozīmē Dieva transcendenci, Viņa godības bezgalīgo lielumu. Bet viss Dieva lielums ir Mīlestība. Tātad, paliekot nepieejams, kā Saule, ko nevar uzlūkot, Dievs izstaro savu žēlastību pār katru radību un īpašā veidā par vīriešiem un sievietēm, kuros Viņš visvairāk atspoguļojas.

Kad “piepildījās laiki”, Dievs atklāja savu vaigu cilvēkam Jēzū, kas piedzima no sievietes. Un šeit esam atgriezušies pie šīsdienas svētkiem – pie Svētās Dieva Mātes tēla, kas rāda mums Bērnu, Jēzu Kristu, pasaules Pestītāju. Viņš ir katra cilvēka un visas cilvēku ģimenes svētība. Viņš, Jēzus, ir žēlastības, žēlsirdības un miera avots.

Tāpēc pāvests Pāvils VI ir vēlējies, lai 1. janvārī tiktu atzīmēta Pasaules Miera diena. Šodien tā ir jau 52. pēc kārtas. Tās temats: “Laba politika kalpo mieram”. “Mēs domājam, ka politika ir tikai valdošo aprindu ziņā, taču mēs visi esam atbildīgi par “pilsētas” dzīvi, par kopējo labumu,” teica pāvests. Viņš norādīja, ka politika ir laba tik lielā mērā, cik lielā mērā katrs piedalās kalpojumā mieram.

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” Francisks novēlēja Romai un visai pasaulei būt brālīgai un aicināja lūgties par mieru visās dienās. Svētais tēvs pateicās Itālijas Republikas prezidentam par Vecgada vakarā izteikto apsveikumu un svētīja viņa kalpojumu Itālijas tautai. Pāvests apsveica daudzos klātesošos Svētā Pētera laukumā, cilvēku daudzumu salīdzinādams ar to, kas parasti ir vērojams kanonizāciju svinībās.

Caur Jaunavas Marijas aizbildniecību Francisks aicināja būt par miera kaldinātājiem sākot no mājām un no ģimenes. Novēlēdams labu un svētīgu gadu, kā arī garšīgu pusdienu maltīti, viņš aicināja neaizmirst lūgties par sevi.

01 janvāris 2019, 19:08