Meklēt

VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS 

Pāvests piedalās labdarības akcijā "Svece par mieru Sīrijā"

Svētais tēvs pievienojās sīriešu bērnu atbalstam veltītā labdarības akcijā. Tās ietvaros tika aizdegtas 50 tūkstoši sveces par mieru Sīrijā. Aizdedzot sveci, pāvests vēlējās padarīt par savām visu šajā zemē dzīvojošo bērnu ilgas pēc miera.

Silvija Krivteža - Vatikāns 

“Advents ir cerības laiks. Lai cerības gaisma izklīdina kara tumšos mākoņus”, vēlēja Svētais tēvs. Viņš aicināja sniegt konkrētu palīdzību kristiešiem Sīrijā un citās Tuvo Austrumu reģiona valstīs, lai viņi varētu palikt savā zemē. Lai Dievs atgriež to cilvēku sirdis, kuri ierosina karus, kuri ražo un pārdod ieročus, un, lai Baznīcas lūgšana ļauj kristiešiem Sīrijā sajust Dieva tautas tuvību.

Franciska aizdegto sveci izgatavoja viens no Damaskā dzīvojošiem māksliniekiem. Uz tās redzami 40 sīriešu bērnu attēli, labdarības akcijas logo – miera balodis bērna plaukstas formā, uzraksts “Paece for the Children – Syria 2018” (“Miers bērniem – Sīrija 2018”) un organizācijas “Palīdzība Baznīcai, kas cieš” logo. Adventa laikā dažādu reliģiju bērni aizdedz sveces un lūdzas par mieru. Daudzi cenšas uzzīmēt savu sapni par mieru. Francisks aicināja visus labas gribas cilvēkus sadzirdēt sīriešu bērnu saucienu un kopā ar viņiem aizdegt sveci, lai tās liesma kliedētu tumšos mākoņus. Tiek lēsts, ka šogad Sīrijā bojā gājuši vairāk nekā 1000 bērnu. Ieilgušā konflikta sekas ir aptuveni miljons bāreņu. 600 tūkstoši bērnu dzīvo teritorijās, kur palīdzības sniegšana ir īpaši apgrūtināta.

03 decembris 2018, 11:31