Meklēt

TOPSHOT-ITALY-VATICAN-POPE-ANGELUS-RELIGION TOPSHOT-ITALY-VATICAN-POPE-ANGELUS-RELIGION 

Pāvests: Marija ir ticības un mīlestības paraugs

Mēs esam sagatavot vietu Mīlestībai, kas arī šodien vēlas piedzimt un dzīvot mūsu vidū, teica pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

«Adventa laika ceturtās svētdienas liturģija norāda uz Mariju, kura gatavojas Jēzus, pasaules Pestītāja, piedzimšanai» – uzrunā pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» teica pāvests, aicinot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus pacelt skatienu uz Mariju, ticības un mīlestības paraugu, un jautāt, par ko viņa domāja šajā gaidīšanas laikā. Francisks skaidroja, ka atbilde rodama Evaņģēlija fragmentā. Tajā lasām par Mariju, kura steidzas palīdzēt savai radiniecei Elizabetei. Pasludināšanas brīdī eņģelis Gabriēls viņai bija atklājis, ka Elizabete, neskatoties uz savu vecumu, gaida bērniņu, un jau ir sestais mēnesis. Jaunava, kura tikko bija ieņēmusi Jēzu Svētā Gara spēkā, cēlās un steigšus izgāja no Nācaretes, Galilejā, lai dotos kalnos uz pilsētu Jūdas novadā.

Evaņģēlija autors saka: «Iegājusi Zaharija namā, viņa sveicināja Elizabeti». Protams, viņa vispirms apsveica topošo māmiņu. Un to pašu darīja arī Elizabete, kura Marijai teica: «Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis! Un no kurienes man tas, ka mana Kunga Māte nāk pie Manis?» Pārsteigtā Elizabete slavē Mariju par viņas lielo ticību: «Svētīga ir tā, kas ieticēja, ka piepildīsies tas, ko Kungs viņai ir sacījis.» Pāvests uzsvēra, ka te redzams kontrasts starp Mariju, kura ticēja, un Zahariju, Elizabetes vīru, kurš neticēja eņģeļa vārdiem, tāpēc palika mēms līdz pat Jāņa Kristītāja piedzimšanai.

Francisks skaidroja, ka Evaņģēlija fragments palīdz mums atklāt Dieva un cilvēka satikšanās noslēpumu. Marija ir svētīga, jo ieticēja. Tikšanās ar Dievu ir ticības auglis. Zaharijs neticēja, tāpēc palika mēms un kurls, lai šajā klusumā pieaugtu ticībā. Bez ticības mēs paliekam kurli Dieva aicinājumam. Bez ticības mēs nespējam izteikt mierinājuma un cerības vārdus saviem brāļiem. Ticība stiprina mīlestību. Evaņģēlija autors saka: «Marija cēlās un steigšus aizgāja». Viņa steidzās pie Elizabetes. Vārds «cēlās» izsaka mīlestības pilnās rūpes. Marija varēja palikt mājās un mierīgi gatavoties sava Dēla piedzimšanai. Nē, viņa vairāk rūpējas par citiem nevis par sevi, tādējādi apliecinot, ka ir Kunga kalpone. Jēzus dzimšanas notikums iesākas ar šo vienkāršo mīlestības žestu. Patiesa mīlestība ir Dieva mīlestības auglis, piebilda pāvests.

Lai Evaņģēlija fragments par Marijas un Elizabetes tikšanos palīdz mums sagatavoties Ziemassvētku svinēšanai, vēlēja Francisks. Mēs esam aicināti izdzīvot tos ar ticību un mīlestību, prieku un pateicību. Sagatavosim vietu Mīlestībai, kas arī šodien vēlas piedzimt un dzīvot mūsu vidū.

23 decembris 2018, 13:32