Meklēt

VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS 

Pāvests: Jēzus klātbūtne - prieka un miera avots

Ja mēs staigāsim Kunga klātbūtnē, mūsu sirdīs vienmēr būs prieks, uzrunā pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» teica pāvests.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Skaidrojot Adventa laika trešajai svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, Francisks uzsvēra, ka prieka pilnība ir miers. Pravieša Sofonija grāmatā lasām, ka izvēlētā tauta ir aicināta priecāties, jo Kungs ir atcēlis sodu.

"Dievs ir piedevis, negrib to sodīt. Tāpēc ļaudīm vairs nav iemesla būt skumjiem un nomāktiem," teica pāvests. "Viss ved pie priecīgas pateicības Dievam, kurš vienmēr vēlas atpestīt un atbrīvot tos, kurus mīl. Un Dieva mīlestība pret savu tautu ir bezgalīga. To varam salīdzināt ar tēva maigumu pret saviem bērniem, līgavaiņa mīlestību pret savu līgavu. Pravietis Sofonijs saka: «Viņš priecāsies par tevi ar līksmību, savas mīlestības saviļņots, un gavilēs par tevi» (Sof 3,17).

Francisks norādīja, ka pravieša Sofonija vārdi attiecas uz Jēzus piedzimšanu. Prieka vēsts izskanēja Pasludināšanas brīdī, un tā ir adresēta arī mums, kristiešiem. Baznīca ir aicināta pieņemt un sludināt Evaņģēlija prieku.

Svētdienai paredzētajā otrajā lasījumā apustulis Pāvils mūs pamāca, kā vairot prieku savā ikdienas dzīvē, kurā bieži saskaramies ar grūtībām un pāraudījumiem. Viņš aicina neraizēties ne par ko, bet visās lietās savas vajadzības darīt zināmas Dievam lūgšanā un pateicības pilnos lūgumos. Apziņa, ka mēs vienmēr varam savas vajadzības darīt zināmas Dievam un, ka Viņš nekad neatstās neuzklausītas mūsu lūgšanas, mūsu sirdis piepilda ar prieku, teica pāvests. Rūpes vai bailes nespēs noslāpēt iekšējo mieru. Prieks un miers ir Dieva dāvana. Viņš mūs mīl. Viņš vada mūsu dzīvi. Šī pārliecība palīdz mums stiprināt cerību un vīrišķību grūtību un ciešanu brīžos, piebilda Francisks.

17 decembris 2018, 10:06