Meklēt

Pāvests tiekas ar atkarību problēmai veltītās konferences dalībniekiem Pāvests tiekas ar atkarību problēmai veltītās konferences dalībniekiem 

Lai cīnītos ar narkotiku sērgu, ir vajadzīgs kolektīvs darbs

Sestdien, 1. decembrī, pāvests pieņēma audiencē iepriekšējās dienās Vatikānā notikušās starptautiskās konferences "Narkotikas un atkarības – šķērslis cilvēka integrālajai attīstībai" dalībniekus. Francisks aicināja valdības un visus sabiedrības locekļus drosmīgi cīnīties pret "nāves tirgoņiem", ar šo vārdu apzīmējot tos, kuri ražo un izplata narkotikas.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Konferencē, ko rīkoja Cilvēka integrālās attīstības dikastērijs, piedalījās 450 eksperti. Pāvests savā uzrunā apliecināja atbildīgajām personām atbalstu cīņā ar šo sērgu arī no Baznīcas puses. Mūsdienu sociāli-kulturālie procesi un pataloģijas skar visu sabiedrību – viņš sacīja. Tās rada sekularizētās kultūras gaisotne, ko iezīmē patēriņa kapitālisms, pašpietiekamība, vērtību zaudēšana, eksistenciālais tukšums, savstarpējo saišu un attiecību vājināšanās.

Francisks kārtējo reizi uzsvēra, ka narkotikas ir mūsu sabiedrības ievainojums. To tīklos tiek ierauti daudzi jo daudzi cilvēki. Tādējādi tie zaudē savu brīvību. Visiem ir labi zināms, ka narkotiku lietošana ļoti nopietni kaitē veselībai, sagandējot gan cilvēka personīgo, gan sabiedrības dzīvi. Tāpēc visi ir aicināti stāties pretī šo ķīmisko vielu ražošanai, izstrādei un izplatīšanai. Pie tam valdību uzdevums – drosmīgi cīnīties pret šiem "nāves tirgoņiem".

Uzrunā pāvests pievērsās arī mūsdienās izplatītajai atkarībai no interneta. Gan jaunieši, gan arī pieaugušie ir tik ļoti piesaistījušies "virtuālajai telpai", ka kļuvuši par tās vergiem un nespēj vairs tikt no tās laukā. Tādā veidā viņi pazaudē dzīves jēgu un reizēm pat dzīvību.

Šajā sakarā Baznīca iesaka steidzami ieviest pasaulē tādu humānismu, saskaņā ar kuru sociāli-ekonomiskās un kultūras sfēras centrā atkal tiktu izvirzīta cilvēka persona; humānismu, kura pamatā būtu "Žēlsirdības Evaņģēlijs". Baznīca pati ņem aktīvu dalību preventīvajos pasākumos un atkarīgo cilvēku aprūpē un rehabilitācijā. Lai tiktu galā ar šo ļaunumu, "izolēta politika" nelīdzēs – norādīja Francisks. Tā ir cilvēciska un sociāla problēma. Tāpēc ir vajadzīgs kolektīvs darbs. Tajā ir jāiesaistās visai sabiedrībai un jāizstrādā tādas sociālās programmas, kurās ietilptu veselības aizsardzība, atbalsts ģimenēm un izglītošana.

Noslēgumā pāvests klātesošajiem audiences dalībniekiem atgādināja, ka ir jāstrādā arī ar tiem, kuri ir tikuši laukā no narkotiku vai citu atkarību elles. Šiem cilvēkiem ir vajadzīga mūsu visu palīdzība un atbalsts. Tādā veidā viņi, savukārt, varēt palīdzēt un atvieglot to ciešanas, kuri vēl joprojām atrodas grūtībās.

01 decembris 2018, 15:15