Meklēt

Virs kolonnas uzstādītā Dievmātes statuja Spānijas laukumā, Romā Virs kolonnas uzstādītā Dievmātes statuja Spānijas laukumā, Romā 

Francisks lūdzas par Romas iedzīvotājiem un visas pasaules ģimenēm

Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētkos pāvests devās uz Spānijas laukumu, Romas centrā, lai, kā jau ierasts, pagodinātu Dievmāti un kopā ar daudziem klātesošajiem ticīgiem lūgtos par Romas pilsētu un tās iedzīvotājiem.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

"Bezvainīgā Māte", lūdzās Francisks, "tavu kristīgajai tautai tik ļoti dārgo svētku dienā es ierodos pašā Romas sirdī, lai atdotu tev godu. Es nesu savā sirdī šīs Baznīcas ticīgos un visus, kas dzīvo šajā pilsētā, bet jo īpaši slimos un tos, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir grūtāk iet uz priekšu. Vispirms mēs gribam tev pateikties par mātišķajām rūpēm, ar kādām tu mūs pavadi (…). Mēs lūdzam tev spēku, lai mēs nenolaistu rokas, lai mēs ik dienas spētu darīt to, kas katram ir jādara, lai uzlabotu lietas, jo, pateicoties ikviena rūpēm, Roma kļūst skaistāka un mājīgāka mums visiem."

Domājot par šīs pilsētas kopējo labumu, pāvests lūdzās par tiem, kuru rokās ir vara. Svētais tēvs lūdzās par visiem šīs pilsētas garīdzniekiem, tai skaitā tiem, kuri šeit ir ieradušies no visām pasaules malām, lai studētu, un kalpo dažādās draudzēs. Viņš lūdzās, lai šie priesteri piedzīvo evaņģelizācijas prieku, ir īsti tēvi, tuvi ļaudīm un žēlsirdīgi. Pāvests lūdzās arī par visām konsekrētajām sievietēm un par visām Romas, Itālijas un visas pasaules ģimenēm, lai tām nebūtu jāsaskaras ar vienaldzību un jāpiedzīvo atgrūšana, bet lai tiktu ievērotas to cilvēktiesības.

"Ak, Bezvainīgā Māte", noslēgumā teica Francisks, "tu, kas esi cerības auseklis pie cilvēces apvāršņa, esi nomodā pār šo pilsētu, tās mājām, skolām, birojiem, veikaliem, fabrikām, slimnīcām, cietumiem; lai nekur netrūktu tā, kas Romai ir visdārgākais, proti, Jēzus atstātā testamenta: "Mīliet viens otru kā es jūs esmu mīlējis (sal. Jņ 13, 34)". Amen".

08 decembris 2018, 16:58