Meklēt

Vatican News
Pāvests tiekas ar Itālijas civilās aizsardzības pārvaldes darbiniekiem Pāvests tiekas ar Itālijas civilās aizsardzības pārvaldes darbiniekiem  (Vatican Media)

Civilās aizsardzības pārvaldes galvenā misija ir izglītošana

Sestdien, 22. decembrī, pāvests pieņēma audiencē Itālijas civilās aizsardzības pārvaldes darbiniekus. Uzrunā viņš uzsvēra, ka pārvaldes svarīgākais uzdevums ir izglītošana, lai cilvēki zinātu, kā rīkoties dažādās krīzes situācijās.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Tuvojoties Ziemassvētkiem un gada noslēgumam, Francisks vispirms pieminēja tos, kuri šogad kļuva par dažādu katastrofu upuriem, tai skaitā, glābējus, kuri atdeva savu dzīvību par citiem. Svētais tēvs apliecināja, ka šie cilvēki tiek pieminēti lūgšanā.

Itālijas teritorija ir raksturīga ar savu dabas skaistumu un vēsturiski-mākslinieciskā mantojuma bagātību – sacīja pāvests. Tomēr līdzās šiem brīnišķīgajiem elementiem, diemžēl, pastāv arī draudi, kas, summējoties dažādiem apstākļiem, rada ļoti augsta riska situācijas. Pateicoties zinātnei un mūsdienu tehnoloģijām daudzus dabas fenomenus var paredzēt jau iepriekš, taču iegūtie dati ne vienmēr tiek izmantoti preventīvajiem pasākumiem, kas varētu ļoti lielā mērā samazināt kaitējumu personām vai lietām.

Tāpēc civilās aizsardzības pārvalde nepārstāj mums atgādināt, ka cilvēka dzīvības, teritorijas un infrastruktūru aizsardzība ir jāveic ne tikai tad, kad jau piemeklē krīze, bet īpaši, veicot preventīvos pasākumus, kā arī tad, kad dzīve ir atgriezusies normālās sliedēs.

Citējot encikliku Laudato si', pāvests atgādināja, ka, risinot vides aizsardzības, dabas resursu izsmelšanas un piesārņojuma problēmas, nedrīkst aprobežoties ar tūlītējām un parciālām atbildēm. Tā būtu ekoloģiskās kultūras sašaurināšana. Tam ir jāpieiet ar citādāku skatienu, ir nepieciešama izglītības programma, ir jāsper attiecīgi politiski soļi, jāmaina dzīves stils un nedrīkst aizmirst garīgumu. Meklēt apkārtējās vides problēmām tikai tehniskus risinājumus nozīmē izolēt lietas, kas, īstenībā, ir savstarpēji saistītas, un apslēpt globālās sistēmas īstās un dziļākās problēmas (sal. 111).

“Tāpēc civilās aizsardzības pārvaldes svarīgākā misija ir izglītošana, lai katrs pilsonis, kamēr apstākļi ir mierīgi, varētu iepazīt vietas, kur norit ikdienas dzīve, un, tādējādi, iemācītos attiecīgi rīkoties, lai samazinātu draudus sev un citiem.”

Šajā sakarā Francisks norādīja uz skolās organizēto iniciatīvu lietderīgumu. Viņš norādīja arī uz teritoriālo institūciju uzdevumu plānot pareizu teritorijas izmantošanu, novēršot varbūt pagātnē pieļautās kļūdas, kā arī uz civilās aizsardzības plānu izplatīšanu. Lai efektīvāk atbildētu sabiedrības vajadzībām, ir svarīgi steidzami sēsties pie galda, saskaņot rīcību un pieņemt efektīvus lēmumus, pārvarot dažādus individuālismus. Tad būs vieglāk savu acu priekšā paturēt ne tikai problēmas, bet arī cilvēkus, savu misiju uztverot kā kalpošanu visai sabiedrībai – sacīja pāvests.

22 decembris 2018, 14:25