Meklēt

ITALY-VATICAN-POPE-ANGELUS-RELIGION ITALY-VATICAN-POPE-ANGELUS-RELIGION 

Pāvests: Advents ir atgriešanās laiks

Svētdienas, 9. decembra pusdienlaikā uz tikšanos ar pāvestu Francisku ieradās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Advents ir sagatavošanās laiks Kristus dzimšanas noslēpuma svinēšanai. Tas ir arī iekšējās atgriešanās laiks. Uzrunā pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests norādīja uz Jāni Kristītāju, par kuru lasām svētdienai paredzētajā Evaņģēlija fragmentā. Francisks mudināja ticīgos pacietīgi un dāsni kaisīt miera, taisnīguma un brālīguma sēklas. Viņš uzsvēra, ka Jēzus mācekļi ir aicināti drosmīgi liecināt un nest pasaulei cerības gaismu.

Svētais tēvs skaidroja, ka patiesa atgriešanās ir tad, kad spējam pazemīgi atzīt savas kļūdas, savu vājumu un savu nolaidību. Pirmām kārtām esam aicināti nolīdzināt vienaldzības un nevērības radītos pakalnus, izrādīt citiem tās pašas jūtas, kādas mums izrāda Jēzus, proti, sirsnību un uzmanību. Grūti veidot mīlestības un uzticības pilnas attiecības, ja tajās ir caurumi, tāpat kā grūti iet pa ceļu uz kura ir neskaitāmas bedres, sacīja Francisks. Adventā esam aicināti veltīt uzmanību saviem brāļiem, īpaši tiem, kuri cieš un pārdzīvo grūtības. Mēs esam aicināti nogludināt savas lepnības un augstpratības radītos nelīdzenumus, veicot konkrētus izlīgšanas žestus.

Francisks norādīja, ka Adventā mūsu uzdevums ir kopā ar Jāni Kristītāju sludināt cerību grēka plosītajā pasaulē. Saskaroties ar dažādām grūtībām, mēs nedrīkstam pakļauties kārdinājumam bēgt vai ieslēgties sevī. Nedrīkstam kļūt atkarīgi no pasaulīgās mentalitātes, jo mūsu dzīves centrā ir Jēzus un Viņa vārda gaisma, mīlestība, mierinājums, uzsvēra Svētais tēvs. Jānis Kristītājs mudināja cilvēkus atgriezties, un to viņš darīja ar spēku, neatlaidību un stingrību. Tomēr viņš spēja sadzirdēt ļaudis, izrādīt maigumu un dāvāt piedošanu visiem, kuri nāca pie viņa saņemt grēku nožēlas kristību.

Uzrunas turpinājumā pāvests skaidroja, ka Jāņa Kristītāja dzīves liecība un drosme sludināt patiesību atmodināja tā laika cilvēkos ilgas un cerību Kunga atnākšanai. To jādara arī mums, sacīja Francisks. Tāpēc drosmīgi sludināsim visiem cerību un palīdzēsim apzināties, ka, neskatoties uz grūtībām un neveiksmēm, Dieva valstība no dienas dienā tiek veidota Svētā Gara spēkā.

10 decembris 2018, 10:41