Meklēt

Vatican News
Lūgšana "Kunga eņģelis" Lūgšana "Kunga eņģelis"  (AFP or licensors)

Visu svēto diena – "ģimenes svētki"

Kurā pusē stāvam? Vai dzīvojam Kungam vai sev? Vai dzīvojam, lai būtu mūžīgi laimīgi, vai iegūtu kādu īslaicīgu baudu? Vai patiešām gribam būt svēti? – šos un citus jautājumus uzdeva pāvests, uzrunājot Visu svēto dienā, 1. novembrī, uz lūgšanu "Kunga eņģelis" sapulcējušos ticīgos. Mēs esam dzirdējuši teicienu: "Visu vai neko". Francisks uzsvēra: "Svētums vai nekas!" Ko viņš ar to gribēja teikt?

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šodienas pirmajā lasījumā no Jāņa atklāsmes grāmatas (sal. Atkl 7, 2-4.9-14) tiek runāts par debesīm. Jānis stāda mums priekšā "lielu ļaužu pulku, ko neviens nevarēja saskaitīt, no visām dzimtām, ciltīm, tautām un valodām". Runa ir par svētajiem – norādīja pāvests. Ko viņi tur, "augšā", dara? Viņi visi kopā dzied un priecīgi slavē Dievu. Tas būtu skaisti, ja varētu viņus paklausīties… Svētajā Misē mēs dziedam: "Svēts, svēts, svēts ir Kungs, debesspulku Dievs…". Īstenībā, dziedot "Svēts, svēts…", mēs ne tikai domājam par svētajiem, bet darām to pašu, ko dara viņi. Svētās Mises laikā mēs esam ciešām saitēm vienoti ar svētajiem – uzsvēra pāvests, piebilstot, ka mēs esam vienoti ar visiem svētajiem.

Mēs vienojamies ne tikai ar pazīstamākajiem svētajiem, kuru vārdi ir ierakstīti kalendārā, bet mēs vienojamies arī ar tiem, kuri dzīvoja mums līdzās – ar mūsu ģimenes locekļiem un paziņām, kuri nu jau ir pievienojušies debesu pulkam. Šajā sakarā Francisks atgādināja, ka šodien svinam "ģimenes svētkus". Svētie ir mums līdzās. Viņi ir mūsu brāļi un māsas. Viņi mūs saprot, mīl, zina, kāds ir mūsu īstais labums, palīdz mums un gaida mūs. Viņi ir laimīgi un grib, lai arī mēs būtu laimīgi un reiz nonāktu pie viņiem paradīzē.

Tāpēc svētie mudina mūs iet pa laimes ceļu, ko rāda šodienas Evaņģēlijs: "Svētīgi garā nabadzīgie…, svētīgi lēnprātīgie…, svētīgi sirdsšķīstie… (sal. Mt 5, 3-8). Kā to saprast? Evaņģēlijs par svētīgiem sauc garā nabadzīgos, bet pasaule – bagātos. Evaņģēlijs par svētīgiem sauc lēnprātīgos, bet pasaule – varenos. Evaņģēlijs par svētīgiem sauc sirdsšķīstos, bet pasaule – viltniekus un dzīves baudītājus. Liekas, ka šis svētlaimes un svētuma ceļš ved mūs uz sakāvi – sacīja Francisks. Taču pirmajā lasījumā lasām, ka svēto rokās ir "palmu zari", kas ir uzvaras simbols. Uzvarētāji ir svētie, nevis pasaule. Viņi mudina arī mūs nostāties viņu pusē, Dieva, kurš ir svēts, pusē.

“Jautāsim, kurā pusē stāvam – debesu vai zemes pusē? Vai dzīvojam Kungam, vai sev, mūžīgajai laimei vai, lai gūtu kādu šī mirkļa apmierinājumu? Jautāsim, vai mēs patiešām gribam būt svēti vai apmierināmies ar to, ka esam kristieši, kuriem nav ne goda, ne cieņas, kuri tikai kaut kā tic Dievam un ciena tuvāko?”

Kungs prasa no mums visu – turpinājumā uzsvēra pāvests. Viņš prasa no mums visu, taču dāvā mums īsto dzīvi. Viņš sniedz mums laimi, kurai mēs esam radīti. "Vārdu sakot, vai nu svētums, vai nekas!" – viņš piebilda. "Mums nāks par labu, ja ļausim, lai svētie mūs izaicina…". Svētie, dzīvojot šinī pasaulē, nebija "puskoka lēcēji". Atrodoties tur, augšā, viņi "fano" par mums, lai mēs izvēlētos Dievu, lai mēs būtu pazemīgi, lēnprātīgi, žēlsirdīgi, skaidri savā sirdī un, lai mūs vairāk aizrauj debesu nekā zemes lietas. 

Uzrunas noslēgumā pāvests atgādināja, ka šodien mūsu svētie brāļi un māsas prasa, lai mēs ne tikai klausītos, bet dzīvotu saskaņā ar Evaņģēliju un ietu pa Kalna svētību ceļu. Viņi neprasa no mums neko ārkārtēju. Viņi prasa, lai mēs ik dienas uzticīgi ietu šo ceļu, kas ved mūs uz debesīm, uz mājām, pie ģimenes. Visu svēto diena ir mūsu svētki, tas ir, mēs svinam to, kam esam dzimuši. Mēs esam dzimuši, ne jau lai mirtu, bet lai dzīvotu mūžīgi. Mēs esam dzimuši, lai nekad nemirtu, lai mūžīgi priecātos un dalītos tai laimē, ko mums dāvā Dievs. Kungs mūs iedrošina, sakot: "Priecājieties un līksmojiet, jo liela ir jūsu alga debesīs" (Mt 5, 12).

01 novembris 2018, 15:26