Meklēt

Pāvests Francisks un patriarhs Bartolomejs I Vatikānā 26.05.2018. Pāvests Francisks un patriarhs Bartolomejs I Vatikānā 26.05.2018. 

Kristiešu vienotība – cerības zīme konfliktu ievainotajā pasaulē

Mēs varam darboties kopā, lai veicinātu mieru starp tautām, katra cilvēka personas cieņas respektu, izskaustu ikvienu verdzību un rūpētos par radību – raksta pāvests Francisks Konstantinopoles ekumeniskajam patriarham Bartolomejam adresētajā vēstulē.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Jau kopš vairāk nekā četrdesmit gadiem starp Romu un Konstantinopoli notiek delegāciju apmaiņa. Svēto Pētera un Pāvila svētkos (29. jūnijā) pareizticīgās Baznīcas pārstāvji ierodas Romā, bet apustuļa Andreja svētkos (30. novembrī) katoļu Baznīcas delegācija dodas uz Konstantinopoli. Svētā Krēsla delegāciju šogad vada Pontifikālās Kristiešu vienotības veicināšanas padomes prezidents, kard. Kurts Kohs. Kardinālu pavada minētā dikastērija sekretārs, bīsk,. Braens Farels, un vicesekretārs Andrea Palmieri. Stambulā viņiem pievienosies apustuliskais nuncijs Turcijā, arhib. Pols Rassels. Vatikāna pārstāvji ņems dalību Bartolomeja I vadītajās liturģijas svinībās Fanaras patriarhālajā baznīcā, kā arī atsevišķi tiksies ar patriarhu un sinodālo komisiju, kas atbild par attiecībām ar katoļu Baznīcu.

Mūsu Baznīcas ir rūpīgi saglabājušas Apustulisko tradīciju, pirmo ekumenisko koncilu un Baznīcas tēvu mācību – vēstulē patriarham Bartolomejam raksta pāvests. Tas noticis, neskatoties uz atšķirībām, kādas izveidojās vietējās tradīcijās un teoloģiskajos formulējumos, ko pienākas padziļināti izprast un noskaidrot. Vienlaikus abas Baznīcas ar lielu atbildības sajūtu pret pasauli ir sapratušas, ka ir aicinātas sludināt visiem cilvēkiem Kristus Evaņģēlija mācību. Francisks norāda, ka līdz ar to abas Baznīcas šodien dažādās jomās var darboties kopā. Pat ja tās vēl nav pilnīgi vienotas, tomēr pēdējo 50 gadu laikā, ar Dieva palīdzību satiekoties un veidojot dialogu, tās piedzīvo sava veida vienotību.

Svētais tēvs uzsver, ka centieni atjaunot pilnīgu savstarpējo vienotību, ir pāri visam atbilde paša Kunga Jēzus Kristus vēlmei. Viņš savu ciešanu priekšvakarā lūdzās, lai mācekļi būtu vienoti (sal. Jņ 17, 21). Jo vienotāki mēs būsim, jo efektīvāk varēsim atbildēt dažādām mūsdienu cilvēku vajadzībām – īpaši to vajadzībām, kuri cieš trūkumu, badu, no slimībām un kara. Šajā kontekstā Francisks pateicas Bartolomejam par to, ka viņš piedalījās lūgšanas par mieru Tuvajos Austrumos pasākumos, kas notika Bari pilsētā, Itālijas dienvidos, 7. jūlijā, un atzīst, ka viņam tas bija liels mierinājums, ka abi kopā dalījās kristiešu, kuri atrodas traģiskā situācijā, problēmās. "Konfliktu ievainotajā pasaulē kristiešu vienotība ir cerības zīme, ko jāizstaro tā, lai tā kļūtu aizvien redzamāka", raksta pāvests.

Romas un Konstantinopoles Baznīcas delegāciju apmaiņa, kuras aizsākumi meklējami 1967. gadā, liecina par abu pušu centieniem pēc drīzākas savstarpējas vienotības. Toreiz Svētais Krēsls uzaicināja ciemos Konstantinopoles ekumenisko patriarhu un viņa delegāciju. Patriarhs Atenagors pieņēma uzaicinājumu un atbildes vēstulē pāvestam Pāvilam VI apliecināja, ka viņa vadītā Baznīca, kas īpašā veidā godina lielo ticības varoņu Pētera un Pāvila cīņas un moceklību, piedalīsies 29. jūnija svinībās un tiks nosūtīta patriarhāta delegācija.

Romā uzsāktā draudzība iedvesmoja Pāvila VI vizīti ekumeniskajā patriarhātā tā paša gada 25. jūlijā un patriarha Atenagora vizīti Romā 26. oktobrī. 1968. gadā Pontifikālās Kristiešu vienības veicināšanas padomes prezidents Džovanni Villebrands izvēlējās apustuļa Andreja svētkus (30. novembri) par piemērotu dienu Romas delegācijas sūtīšanai uz Konstantinopoli. Tādā veidā abu pušu delegāciju apmaiņa kļuva par tradīciju.

30 novembris 2018, 13:44