Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Vatikānā ierodas svētceļnieki no Lietuvas, lai pateiktos Franciskam par vizīti

Trešdienas, 28. novembra, vispārējā audiencē piedalījās svētceļnieku grupa no Lietuvas. Ticīgie savu bīskapu vadībā ieradās Vatikānā, lai pateiktos Svētajam tēvam par viņa apustulisko ceļojumu uz Lietuvu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks apliecināja, ka šī vizīte viņam ir dzīvā atmiņā, un sveica arī Svētā Kazimira vārdā nosauktās Pontifikālās Lietuviešu kolēģijas kopienu sakarā ar tās izveidošanas 70. gadadienu. Piebildīsim, ka minētajā kolēģijā dzīvo daži priesteri no Latvijas, kuri studē Romā. "Lai Kungs ir jūsu drosme un jūs svētī", novēlēja pāvests visiem klātesošajiem.

Sveicot itāliešu svētceļniekus, Francisks atgādināja, ka svētdien sāksies Adventa laiks, un aicināja ticīgos gatavot savas sirdis Pestītāja atnākšanai. Viņš aicināja saskatīt, ka Ziemassvētkos notiek Kristus tikšanās ar cilvēci – īpaši ar tiem, kuri vēl aizvien dzīvo sabiedrības nomalēs, trūkumā un ciešanās.

28 novembris 2018, 15:06