Meklēt

Vatican News
2018.11.24 Seminaristi Diocesi Agrigento 2018.11.24 Seminaristi Diocesi Agrigento  (Vatican Media)

Pāvests pieņem Agridžento diecēzes semināristus no Sicīlijas

Sestdien, 24. novembrī, pāvests pieņēma audiencē Agridžento arhidiecēzes semināristus no Sicīlijas. Francisks mudināja, lai strādnieki Kunga druvā noņemtu jebkuru masku, jebkuru izlikšanos un lai būtu patiesi Dieva priekšā. Patiesība pret sevi un patiesība pret Dievu – šo jēdzienu pāvests nepagurst atgādināt semināristiem iesniegtajā uzrunā. Svētais tēvs ar saviem viesiem sarunājās spontāni, bez iepriekšējas sagatavošanās.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Francisks uzrunā norāda uz četriem atslēgas vārdiem, iedvesmojoties no Svēto Rakstu epizodes par Emmausas mācekļiem un atgādinot par nesen notikušo, jauniešiem veltīto Bīskapu Sinodi. Pāvests aicina iet un sekot Kunga gaismai. “Augšāmcēlušais Jēzus mūs satiek ceļā, proti ikdienas realitātē. Tas ir iekšējais gājums, ticības un cerības ceļš, kurā ir daudzi gaismas un arī tumsas brīži. Šai ceļā Kungs mus satiek, mūs uzklausa un runā uz mums,” atzīmēts Svētā tēva uzrunā semināristiem no Sicīlijas.

Patiesība, uz kuru pamudina pāvests, ir jāmeklē Dieva Vārda klausīšanā un nemitīgā, savstarpējā dialogā ar Jēzu. “Viņš uzklausa mani un es uzklausu Viņu. Nekādu masku, nekādu izlikšanos” uzsver Francisks. Svētais tēvs piebilst, ka šī sirds uzklausīšana lūgšanā mūs māca būt cilvēkiem, kas spēj uzklausīt citus un ja Dievs vēlas, kļūt par priesteriem, kas kalpo uzklausot, jo tas ir tik vajadzīgs. Baznīcai ir jākļūst par tādu Baznīcu, kas spēj uzklausīt arvien vairāk, par kopienu, kas prot uzklausīt. Pāvests paskaidro, ka Baznīca ir sūtīta pasaulē, lai uzklausītu cilvēces sāpju kliedzienu, kas bieži vien ir kluss, apspiests un noklusināts.

Jēzus pavada Emmausas mācekļus, izsaucot viņos cerību un vilšanos. Viņš ir ne tikai labs draugs, bet arī labs ārsts, kuram dažreiz ir jāpielieto skalpelis – atzīmē Francisks. Svarīgi ir iemācīties izšķirt lietas un vieta, kur to darīt, ir seminārs. Tomēr seminārā ir vajadzīga garīgā pavadība. Daudzas problēmas, kas izpaužas priestera dzīvē, rodas tāpēc, ka semināra gados trūkst izšķirtspējas. Tas pats attiecas arī uz laulību. Dažas lietas, kas nav izcilātas sākumā, vēlāk pārvēršas par problēmām. Paaicinājumu un izšķiršanas noslēpumu pāvests sauc par Svētā Gara meistardarbu, kas prasa sadarbību starp jaunieti un pieaugušo, kurš viņu pavada.

Vēl viens vārds, uz kuru Francisks norāda semināristiem, ir “misija”. Viņš aicina neļauties kārdinājumam būt par “individuāliem misionāriem”, bet strādāt kopā ar citiem.

24 novembris 2018, 16:37