Meklēt

Logo Ufficiale GMG Panama 2019 Logo Ufficiale GMG Panama 2019 

Pāvesta video vēstījums PJD Panamā: jauniešu spēks uzvar "stipro varas"

21. novembrī, Vissvētākās Jaunavas Marijas prezentācijas templī piemiņas dienā, Vatikāns publicējis Svētā tēva video vēstījumu jauniešiem sakarā ar Pasaules Jauniešu dienām, kas 2019. gada janvārī tiks svinētas Panamā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Francisks aicina visus jauniešus – ticīgos un neticīgos – atklāt kristīgās vērtības un drosmīgi kalpot Dievam un saviem brāļiem. Lai to veiktu, nepieciešama saruna, dialogs ar Dievu. Mēs esam aicināti kopā ar Mariju klausīties un atbildēt Kunga aicinājumam, saka pāvests.

Dārgie jaunieši,

tuvojas Pasaules Jauniešu dienas, kas nākamā gada janvārī tiks svinētas Panāmā, un pasākuma moto ir Jaunavas Marijas atbilde Dieva aicinājumam: “Lūk, es esmu Kunga kalpone. Lai man notiek pēc tava vārda” (Lk 1,38).

Tas ir viņas drosmīgais un cēlsirdīgais jāvārds. Tā cilvēka jāvārds, kurš saprata Dieva aicinājuma noslēpumu: iziet no sevis un kalpot citiem. Mūsu dzīve savu patieso nozīmi iegūst tikai tad, kad nesavtīgi kalpojam Dievam un tuvākajam.

Daudz ir jauniešu, ticīgo un neticīgo, kuri savu studiju beigās apliecina vēlmi palīdzēt citiem, darīt kaut ko to cilvēku labā, kuri cieš. Tas ir jaunības spēks, jūsu spēks, kas var izmainīt pasauli. Tā ir revolūcija, kas spēj sagraut šīs zemes “lielo varas”. Tā ir “kalpošanas” revolūcija.

Kalpot tuvākajam nenozīmē tikai būt gataviem darboties. Vajag uzsākt dialogu ar Dievu, klausīties Viņu, kā to darīja Marija. Viņa klausījās eņģeļa teiktos vārdus un sniedza tam atbildi. Sirds klusumā dzimušajās attiecībās ar Dievu mēs atklājam savu identitāti un savu aicinājumu. Kungs aicina uz ģimenes vai konsekrēto dzīvi, uz priesterību... Tie ir dažādi Kristum sekošanas ceļi. Svarīgi ir atklāt, ko Kungs gaida tieši no mums un drosmīgi pateikt savu jāvārdu.

Marija bija priecīga sieviete, cēla Dieva priekšā, atvērta un gatava Viņa plānam. Dieva plāns attiecībā pret mums, tāpat kā pret Mariju, nav domāts sapņu noslāpēšanai, bet mūsu ilgu stiprināšani, lai mēs spētu teikt dzīvei, kas nes augļus, kas palīdz uzplaukt smaidam un iepriecina daudzu sirdis. Dot apstiprinošu atbildi Dievam ir pirmais solis uz laimi: būt laimīgiem un darīt laimīgus citus cilvēkus.

Dārgie jaunieši, drosmīgi ieejiet savas sirds dziļumos un jautājiet Dievam: ko tu vēlies no manis? Ļaujiet Kungam jūs uzrunāt, un jūs redzēsiet, ka jūsu dzīve izmainīsies un piepildīsies ar prieku.

Pirms Pasaules Jauniešu dienām Panāmā, kas notiks jau pavisam drīz, es aicinu jūs sagatavoties šim notikumam, piedaloties dažādās iniciatīvās. Tas jums palīdzēs iet un sasniegt galamērķi. Lai Jaunava Marija pavada jūs šajā svētceļojumā un lai viņas piemērs palīdz jums būt drosmīgiem un dāsniem atbildes sniegšanā.

Laimīgu ceļu uz Panamu! Un aicinu jūs, lūdzu, neaizmirstiet lūgties par mani. Uz drīzu tikšanos!

Pāvesta video vēstījums PJD dalībniekiem

 

21 novembris 2018, 14:19