Meklēt

Audiencē pie pāvesta Neredzīgo Apustuliskās kustības locekļi Audiencē pie pāvesta Neredzīgo Apustuliskās kustības locekļi 

Cilvēces nākotne būs atkarīga no mūsu spējas mīlēt nabagus

Sestdien, 17. novembrī, pāvests pieņēma audiencē Neredzīgo Apustuliskās kustības biedrus. Kustība tika nodibināta 1928. gadā ar mērķi aizstāvēt neredzīgo cilvēku tiesības un palīdzēt viņiem veidoties par stiprām personībām.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uz tikšanos ar Svēto tēvu ieradās vairāk nekā 400 minētās kustības locekļu. Uzrunā Francisks pievērsās solidaritātei un cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācijai sabiedrībā. Cilvēces nākotne būs atkarīga no mūsu spējas dalīties un veidot draudzības attiecības ar nabagiem un atstumtajiem – viņš atgādināja.

Pāvests cildināja kustības locekļu darbu, kuri, atbildot Jēzus aicinājumam, 90 gadu garumā atbalsta cietējus visā pasaulē, un norādīja uz nepieciešamību turpināt spert konkrētus soļus cilvēku ar īpašām vajadzībām labā. Viņš uzsvēra, ka visefektīvākais "rīks" ir mīlestība.

“[Uzsveru, ka labākā atbilde, ko varam dot mūsdienu sabiedrībai, kas reizēm mēģina marģinalizēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām, ir mīlestība. Runa nav par viltus vai saldeno mīlestību, ne arī žēlumu, bet par īstu, konkrētu un cieņas pilnu mīlestību.]”

Cilvēks var iet patiesa piepildījuma ceļu un būt īsti laimīgs tad, ja ir pieņemts un mīlēts, iekļauts sabiedrībā un, ja apkārtējie viņam palīdz ar cerību raudzīties uz nākotni – norādīja Francisks. Aicinot klātesošos strādāt cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas labā, pāvests mudināja neaizmirst arī viņu ģimenes. Pat ja pasaules lielo problēmu priekšā mēs jūtamies mazi, Dieva mīlestībā mēs esam stipri – viņš piebilda.

17 novembris 2018, 15:57