Meklēt

Klauzūras klostermāsas Klauzūras klostermāsas 

Pāvests aicina lūgties par klauzūras klosterļaudīm

Atzīmējot Vissvētākās Jaunavas Marijas prezentācijas templī liturģiskās piemiņas dienu, pāvests trešdienas vispārējās audiences laikā atgādināja, ka šī diena ir veltīta klauzūras klosterļaužu piemiņai.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šī ir tā saucamā "Pro Orantibus" diena. Klauzūras klosteru ir ļoti daudz. Mums tā ir izdevība pateikties Kungam par šo dāvanu – par visiem tiem mūkiem un eremītiem, kuri pilnībā velta savu dzīvi Dievam, dzīvojot lūgšanā un klusumā. Svētais tēvs novēlēja, lai no mūsu puses nekad nepietrūktu šīm kopienām mīlestības, tuvības un arī materiālā atbalsta.

2016. gada 29. oktobrī audiencē Vatikānā ieradās Bīskapu konferenču pārstāvji, kuri ir atbildīgi par konsekrētās dzīves institūtiem. Vēršoties pie garīdzniekiem un konsekrētajām personām, Svētais tēvs aicināja novērtēt harizmu dažādību vietējās Baznīcās un atgādināja, ka Baznīcai ir īpaši vajadzīgas kontemplatīvās dzīves kopienas, kuru locekļi lūdzas klauzūras klusumā.

„Konsekrētā dzīve ir garīgs mantojums, kas nes labumu visai Kristus Miesai”, sacīja Francisks. Tā ir dāvana Baznīcai. Viņš mudināja garīgos ganus būt tuviem konsekrētajām personām, izturēties pret viņām ar maigumu un mīlestību, un palīdzēt Dieva tautai saskatīt konsekrētās dzīves nozīmi.

21 novembris 2018, 14:53