Meklēt

Pāvests pieņem audiencē Polijas Republikas prezidentu 15.10.2018. Pāvests pieņem audiencē Polijas Republikas prezidentu 15.10.2018. 

Pāvesta vēstule Polijas tautai valsts neatkarības 100. gadadienā

"Atsaucoties uz šī gadsimta vienreizējā liecinieka – sv. Jāņa Pāvila II lūgšanu, izlūdzu no Dieva visiem poļiem ticības, cerības un mīlestības žēlastību, lai viņi, dzīvojot vienotībā un mierā, labi izmantotu tik ļoti dārgo brīvības dāvanu", vēstulē Polijas Bīskapu konferences prezidentam, arhib. Staņislavam Gondeckim, valsts neatkarības simtajā gadadienā raksta pāvests Francisks. Polija neatkarības jubileju svinēs 11. novembrī.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vēstulē Francisks atzīst, ka poļu tauta ar savu bagāto kultūru un garīgumu sniedza nozīmīgu ieguldījumu kristīgas Eiropas izveidē. Beidzoties 1. Pasaules karam, noslēdzās krievu, prūšu un austriešu dominēšanas pār šo tautu periods. Par to, lai Polija atkal atgūtu neatkarību, daudzi tās dēli ziedoja savu brīvību, savus labumus un pat savu dzīvību. Brīvības meklējumi balstījās uz cerību, ko poļu tauta smēlās dziļajā ticībā uz Dievu, kurš ir visu cilvēku un nāciju vēstures Kungs. Šī ticība kalpoja poļiem par atbalstu arī tad, kad bija atkal atgūta neatkarība un, neraugoties uz atšķirībām, nācās tiekties pēc vienotības, lai atjaunotu savu valsti un aizstāvētu tās robežas – raksta Francisks, citējot sv. Jāņa Pāvila II 1998. gada 11. novembrī teiktos vārdus.

Vēstules turpinājumā pāvests Francisks kopā ar Baznīcu Polijā un visiem poļiem pateicas Dievam, ka Viņš ar savu žēlastību un spēku ir atbalstījis nākamās paaudzes, pirms 100 gadiem ļāva piepildīties brīvības cerībām, un nepieļāva, ka tā tiktu pazaudēta, vēlāk piedzīvojot 2. Pasaules kara traģēdiju, nacistu okupāciju un komunistu režīmu.

Noslēgumā Svētais tēvs novēl Poliju Jasna Guras Dievmātes aizsardzībai. Viņa ir šīs zemes aizbildne. "Lai dievišķā apredzība dāvā poļu tautai mieru un labklājību tagad un nākotnē! Lai vienmēr jūs pavada Dieva svētība", raksta Francisks.

09 novembris 2018, 16:07