Meklēt

Vatican News
Sagrato Basilica san Nicola Bari Sagrato Basilica san Nicola Bari 

Nozīmīga jubileja Bari Svētā Nikolaja bazilikai

Pāvests sveic ticīgos Itālijas pilsētā Bari sakarā ar 50 gadiem, kopš pontifikālās bazilikas kārtā ir iecelts Bari Svētā Nikolaja godam veltītais dievnams Adrijas jūras piekrastē. Uz šejieni svinīgu Svēto Misi svinēt ir devies pāvesta sūtnis Andželo Beču, bet Francisks vēstulē Bari-Bitonto arhibīskapam Frančesko Kakučči apliecina, ka viņš priecājas kopā ar Bari iedzīvotājiem un šai teritorijā strādājošajiem priesteriem un reliģiskajiem, jo īpaši ar dominikāņiem, kam šī senā dievnama aprūpe ir uzticēta.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Pāvests raksta, ka šais 50 gados bazilika, kas ir saistīta ar Svēto Krēslu, ir spējusi sekot savam specifiskajam aicinājumam būt par impulsu kristiešu vienotībai. Tas ir noticis, pateicoties arī Austrumu un Rietumu ticīgo godbjībai pret svēto Miras bīskapu Nikolaju. Francisks pateicas visiem, kas rūpējas par liturģiskajām, pastorālajām kultūras un jo īpaši ekumeniskajām aktivitātēm šai dievnamā. Šo rūpju augļus Svētais tēvs pats ir izbaudījis savas nesen veiktās vizītes laikā, piedaloties lūgšanu saietā kopā ar Tuvo Austrumu Baznīcu vadītājiem.

Pāvests iedrošina tos, kas Svētā Nikolaja bazilikā veic pastorālo kalpojumu, lai tie palīdz svētceļniekiem un vietējiem ticīgajiem atklāt šīs vietas milzīgo garīgo nozīmi. Runa ir par Dieva meklējumu veicināšanu, pateicoties intensīvai dievbijībai un ilgām pēc kontemplācijas, kas šeit izpaužas. Francisks piebilst, ka lūgšanai ir ārkārtējs evaņģelizējošs spēks un tā ir nepieciešama, lai sasniegtu pilnīgu kopību kristiešu starpā.

Svētais tēvs novēl, lai šis nozīmīgais gadskaitlis kļūst arī par atjaunotas intereses iemeslu, cenšoties vairāk uzzināt par pontifikālās bazilikas vēsturi, par svētā Nikolaja personību, kā arī par ekumenisko teoloģiju. Pāvests aicina veicināt kultūras un liturģiskos pasākumus, kas vairo svētā Nikolaja kultu un tādējādi nes ieguldījumu arī ekumenisko attiecību stiprināšanā starp katoļiem un pareizticīgajiem.

24 novembris 2018, 16:41