Meklēt

Pope Francis' Angelus Pope Francis' Angelus 

Mums piederēs tikai tas, ko būsim dāvājuši citiem

Vispasaules trūcīgo dienas mērķis ir veicināt labestību un žēlsirdību mūsdienu sabiedrībā. Par to pāvests runāja apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis». 18. novembra pusdienlaikā uz tikšanos ar Francisku bija ieradušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Skaidrojot svētā Marka evaņģēlija fragmentu, pāvests uzsvēra, ka Jēzus aicina savus mācekļus labi izdzīvot savu dzīvi, būt modriem un vienmēr gataviem stāties Cilvēka Dēla priekšā. Jēzus saka: «Tajās dienās pēc lieliem spaidiem aptumsīs saule un arī mēness nedos savu gaismu, un zvaigznes kritīs no debesīm» (Mk 13, 24-25). Šie vārdi sasaucas ar Radīšanas grāmatas pirmo lappusi, kurā tēlainā valodā aprakstīta saules, mēness un zvaigžņu radīšana. Šie debesu spīdekļi ir dzīvības zīme. Savukārt liturģiskā gada iepriekšpēdējai svētdienai paredzētajā Evaņģēlijā lasām par saules, mēness un zvaigžņu krišanu tumsā, haosā, un tā ir beigu zīme. «Un tad ieraudzīs Cilvēka Dēlu atnākam padebešos ar lielu spēku un godību», raksta svētais Marks. Vienīgā, jaunā un spožā gaisma, kas atmirdzēs tumsā, ir Jēzus, kas atnāks kopā ar visiem svētajiem. Un tad Trīsvienīgā Dieva gaismā beidzot ieraudzīsim Viņa seju – mīlestības apstarotu seju.

"Cilvēces vēsturi, tāpat kā katra cilvēka vēsturi, nevar uzskatīt par vienkāršu vārdu un faktu virknējumu, kam nav jēgas. Tāpat to nevar interpretēt fatālisma gaismā, it kā viss būtu pakļauts iepriekš nolemtam nenovēršamam liktenim, arī brīvība, traucējot izdarīt izvēles, kas ir mūsu reāla lēmuma auglis. Šodienas Evaņģēlijā Jēzus saka, ka tautu un atsevišķu cilvēku vēstures galamērķis ir galīgā tikšanās ar Kungu. Mēs nezinām ne laiku, ne veidu, kā tas viss notiks. Par to dienu vai stundu nezina neviens, ne eņģeļi Debesīs, ne Dēls. Tas ir Tēva noslēpums. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs – saka Jēzus. Tie ir izšķirošie vārdi. Šajā dienā katrs no mums sapratīs, vai esam ļāvuši Dieva Dēla vārdam izgaismot personisko eksistenci vai arī esam pagriezuši Viņam muguru, paļaujoties tikai uz saviem vārdiem. Tas būs īpaši svarīgs brīdis pilnībā paļauties Tēva mīlestībai un iegrimt Viņa žēlsirdībā", atgādināja pāvests.

Neviens cilvēks nevarēs izvairīties no šī svarīgā brīža, uzsvēra Svetais tēvs. Te nepalīdzēs ne viltība, ne nauda, ne vara. Mums piederēs vienīgi tas, ko būsim dāvājuši citiem, sacīja Francisks.

Pāvests aizlūdza par savvaļas ugunsgrēkā ASV Kalifornijas štata Bjūtas apgabalā bojāgājušiem. Mediji ziņo, ka ugunsgrēkā bojāgājuši vismaz 76 cilvēki. Pāvests aizlūdza arī Centrālāfrikas Republikā radikālo islāmistu veiktās vardarbības upuriem. "Ar dziļām skumjām saņēmu ziņu par slaktiņu, kāds pirms dažām dienām tika veikts vienā no bēgļu nometnēm. Uzbrukumā bojāgājuši vairāk nekā 40 cilvēki, arī divi priesteri, – sacīja Svētais tēvs. Šai tautai, kas man ir ļoti dārga, un kur atvēru pirmās Žēlsirdības gada Svētās durvis, es sūtu solidaritātes un mīlestības apliecinājumus", – piebilda pāvests, aicinot ticīgos lūgties, lai šajā Āfrikas valstī tiktu izbeigta vardarbība. Centrālāfrikas Republika ilgojas pēc miera.

19 novembris 2018, 12:12