Meklēt

MEXICO-WATER-CUT OFF MEXICO-WATER-CUT OFF 

Francisks: ūdeni nedrīkst uzskatīt par preci!

8. novembrī Pontifikālajā Urbāna universitātē Cilvēka Integrālas attīstības dikastērijs sadarbībā ar vairāku valstu vēstniecībām, kas akreditētas pie Svētā Krēsla, bija sarīkojis starptautisku konferenci par tematu “Kopējā labuma pārvaldīšana. Visiem pieejams dzeramais ūdens”.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Konferences dalībniekus ar vēstījuma starpniecību uzrunāja arī pāvests Francisks. Viņš izteica raizes par to, ka daudzās pasaules vietās cilvēki nevar dzīvot cienīgu dzīvi tieši ūdens trūkuma dēļ. Daudzi saslimst un mirst piesārņota ūdens dēļ, un šo faktu pāvests nosauca par XXI gadsimta kaunu.

Diemžēl, nevienā vien no zemēm, kurās iedzīvotājiem nav regulāras pieejas ūdenim, netrūkst ieroču un munīcijas piegādes. Korupcija un un tādas ekonomikas intereses, kur cilvēks tiek izslēgts no labumu gūšanas un pat nogalināts, gūst virsroku pār jebkādiem pūliņiem nodrošināt iedzīvotājus ar ūdeni. Pāvests izsaka cerību, ka konferences dalībnieki savā profesionālajā un politiskajā darbībā spēs rīkoties ātri un apņēmīgi, veidojot struktūras, izglītojot, aizstāvot un palīdzot to reģionu iedzīvotājiem, kuriem trūkst ūdens. Francisks atgādina, ka to vidū ir arī migranti. Citējot encikliku “Laudato si” pāvests norāda, ka pieeja dzeramajam ūdenim ir tiesības, kas izriet no cilvēciskās cieņas, tātad, ūdeni nedrīkst uzsaktīt par preci.

Konferencē Urbāna universitātē piedalījās arī citu reliģiju pārstāvji. Dažādās reliģiskajās tradīcijās ūdenim ir liela simboliska nozīme. Pāvests aicināja pārdomāt par šo resursu, par kuru Asīzes Francisks savulaik rakstīja, ka tas ir “ļoti derīgs, vērtīgs, pazemīgs un tīrs”.

09 novembris 2018, 17:58