Meklēt

Lūgšana "Kunga eņģelis" Lūgšana "Kunga eņģelis" 

Ļauj, lai tavā sirdī iesakņojas Dieva mīlestība, un tu atradīsi mieru!

Dieva valstība balstās uz mīlestības, nevis uz vardarbības un ieroču spēka – sacīja pāvests, svētdien, 25. novembrī, uzrunājot Svētā Pētera laukumā uz lūgšanu "Kunga eņģelis" sapulcējušos ticīgos. Viņu vidū bija arī gandrīz 30 cilvēku liela grupa no Latvijas.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Kristus Karaļa svētkos Francisks runāja par Dieva valstību un atgādināja, ka mūsu dzīve nav nejaušība, bet tā virzās uz konkrētu mērķi – uz Kristus galīgo atklāšanos. Jēzus ir vēstures un visa radītā Kungs. Visa piepildījums būs Viņa mūžīgās valstības atnākšana.

Šai svētdienai veltītajā Evaņģēlija fragmentā (sal. Jņ 18, 33-37) ir aprakstīta pazemojoša situācija, kādā atrodas Jēzus. Viņš, sasiets, apsmiets un apvainots, ir nostādīts Romas valdnieka Pilāta priekšā un tiek pratināts. Pilāts divas reizes Viņam jautā, vai Viņš ir karalis? Vispirms Jēzus atbild, ka Viņa valstība "nav no šīs pasaules", un tad apliecina, ka ir karalis.

Raugoties uz Jēzus dzīvi, ir skaidrs, ka Viņam nav politisku ambīciju – skaidroja pāvests. Pēc maizes pavairošanas ļaudis gribēja Viņu iecelts par karali, lai gāztu romiešu varu un atjaunotu Izraēļa valsti, bet Jēzus aiziet no viņu vidus. Jēzum valstība nozīmē pavisam kaut ko citu, un to nevar nodibināt ar sacelšanos, vardarbību un ieroču spēku. Tāpēc Viņš aiziet, lai uzkāptu kalnā un vienatnē lūgtos. Jēzus, arī atbildot Pilātam, norāda, ka Viņa mācekļi necīnījās, lai Viņu aizstāvētu.

“[Jēzus grib, lai mēs saprastu, ka ir kāda cita vara, kas ir daudz pārāka par politisko varu, un ka to nevar iegūt ar cilvēciskajiem līdzekļiem. Viņš ieradās pasaulē, lai īstenotu šo varu, kas ir mīlestība, liecinot par patiesību.]”

Turpinājumā pāvests paskaidroja, ka runa ir par dievišķo patiesību, tas ir, Evaņģēlija vēsts pašu kodolu: "Dievs ir Mīlestība" (1 Jņ 4, 8). Runa ir par to, ka Dievs grib nodibināt pasaulē savu mīlestības, taisnības un miera valstību. Šī ir tā valstība, kuras Karalis ir Kristus. Tā ir valstība, kas pastāvēs līdz pat laiku beigām. Vēsture māca, ka ar ieročiem radītās valstības ir trauslas un agrāk vai vēlāk sabrūk, bet Dieva valstība balstās uz mīlestības un sakņojas sirdīs. "Dieva valstība sakņojas sirdīs", uzsvēra pāvests. Cilvēks, kurš ir tai atvērts, iemanto mieru un brīvību. Viņš dzīvo piepildītu dzīvi.

Francisks atzina, ka mēs visi ilgojamies pēc miera, gribam būt brīvi un dzīvot piepildītu dzīvi. Ko darīt, lai mums tas izdotos? "Ļauj, lai Dieva mīlestība, Dieva valstība, Jēzus mīlestība iesakņojas tavā sirdī, un tu iemantosi mieru, iegūsi brīvību un tava dzīve būs piepildīta", paskaidroja Svētais tēvs.

Uzrunas noslēgumā pāvests norādīja, ka Jēzus grib, lai mēs ļaujam Viņam kļūt par savu karali. Tas ir Karalis, kurš ar savu vārdu, piemēru un pie krusta atdoto dzīvību izglāba mūs no nāves. Viņš rāda ceļu cilvēkam, kurš ir nomaldījies. Viņš ienes mūsu dzīvē, ko skārušas šaubas, savu gaismu. Viņš mūs atbrīvo no bailēm un palīdz tikt galā ar ikdienas dzīves pārbaudījumiem. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Jēzus valstība nav no šīs pasaules. Jēzus var mūsu dzīvi no jauna piepildīt ar jēgu pat tad, kad mēs ar savām kļūdām un grēkiem esam to pakļāvuši smagiem pārbaudījumiem. Mēs varam rast visam jēgu un piepildījumu, ja ņemam vērā vienu nosacījumu, proti, nedzīvojam saskaņā ar pasaulīgo loģiku un nesekojam saviem "karaļiem".

Svētais tēvs novēlēja, lai Jaunava Marija palīdz mums pieņemt Jēzu par savas dzīves karali un izplatīt Viņa valstību, liecinot par patiesību, kas ir mīlestība.

26 novembris 2018, 10:35