Meklēt

VATICAN-POPE-AUDIENCE VATICAN-POPE-AUDIENCE 

Svētais tēvs videovēstījumā uzrunā Madagaskaras jauniešus

“Jūs esat manā un Sinodes bīskapu sirdī. Mūsu uzmanība ir pievērsta jums, jaunieši,” saka pāvests Madagaskaras Jauniešu dienu dalībniekiem. Svētais tēvs tos uzrunā ar videovēstījuma starpniecību. Mahajangas pilsētā ir ieradušies jaunie madagaskarieši no dažādām salas vietām. Nacionāla mēroga jauniešu dienas notiek no 8. līdz 14. oktobrim un to temats ir “Nebaidies, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva”.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Pāvests apliecina, ka šie, Marijai teiktie eņģeļa vārdi ir adresēti arī katram jaunietim. Dievs vēršas pie viņiem. Tāpat kā Viņš ir raudzījies uz Mariju un devis viņai savu žēlastības dāvanu, Viņš raugās arī uz jauniešiem ar mīlestību, cieņu, maigumu. Dievs pazīst jauniešu bailes, viņu trauslumu. Ar Viņu viss ir iespējams. Marija visu salika Dieva rokās. Pāvests aicina jauniešus darīt tāpat kā viņa, pieņemt šo Dieva dāvanu, plaši atverot savas sirds durvis. Svētais tēvs atgādina, ka Dieva žēlastība ir dārgmanta, taču to var viegli aizmirst, jo Kungs nekad neko neuzspiež. Viņš mums vienmēr saka: “ja vēlies”.

Francisks aicina jauniešus uzklausīt Kunga aicinājumu un dāsni atbildēt ar visu savu sirdi. Daudzi priesteri, konsakrētie ļaudis var apliecināt, ka Jēzus piešķir jēgu visai mūsu dzīvei. “Nepalieciet vieni!” videovēstījumā Madagaskaras jauniešiem sauc pāvests. Viņš atgādina, ka Baznīca ir liela ģimene, kurā jaunieši vienmēr var rast atbalstu un mierinājumu. To var rast draudzēs, lūgšanu grupās, pieņemot sakramentus, nodibinot draudzības kontaktus ar citiem.

“Ejiet sludināt visiem, ka Jēzus mūs mīl un ka kopā ar Viņu pazūd jebkādas bailes. Īstenojiet savus sapņus un kopā strādājiet, lai celtu savu un savas zemes nākotni, vienmēr tiecoties pēc visu cilvēku labuma. Sūtu jūs kā miera un cerības vēstnešus uz jūsu pilsētām, ciematiem, tur, kur jūs dzīvojat un strādājat,” videovēstījuma noslēgumā saka pāvests. Madagaskaras jauniešu dienu dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem viņš vēl Dieva svētību, apliecina, ka par viņiem lūdzas un aicina lūgties arī par sevi.

13 oktobris 2018, 18:17