Meklēt

Audiencē pie pāvesta grieķu katoļu svētceļnieki no Slovākijas Audiencē pie pāvesta grieķu katoļu svētceļnieki no Slovākijas 

Ritu daudzveidība kalpo Baznīcas vienotībai

Sestdien, 6. oktobrī, Pāvila VI zālē pāvests pieņēma audiencē 1300 svētceļniekus no Slovākijas. Svētceļojumu organizēja Slovākijas grieķu-katoļu Baznīca, lai atzīmētu Prešovas eparhijas izveidošanas 200. gadadienu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunā Francisks atzina, ka Slovākijā jau gadu simteņiem Austrumu rita katoļi dzīvo plecu pie pleca Romas katoļiem, un atgādināja, ka ritu daudzveidība "ne vien nekaitē Baznīcas vienotībai, bet to izceļ" (Orientalium Ecclesiarum, 2). Viņš aicināja bīskapus sekot mocekļu piemēram un vienmēr būt ganiem pēc Dieva Tēva sirds. Kristus ieradās pasaulē, lai kalpotu. Kalpošana ir arī Baznīcas ganu aicinājums.

Audiences laikā Svētais tēvs sveica visus klātesošos priesterus – gan tos, kuri dzīvo celibātā, gan tos, kuri ir precējušies, un viņu ģimenes. Tā kā dzīvojam laikā, kad jau pats ģimenes ideāls tiek apstrīdēts un ģimenes institūcija tiek apdraudēta, tad ir īpaši svarīgi, lai priesteri ar savām ģimenēm rādītu citiem priekšzīmi.

Pāvests arī pieminēja pusgadsimtu ilgās vajāšanas un uzsvēra, ka šodienas paaudzei pienākas būt tikpat uzticīgai, kādas bija iepriekšējās paaudzes. Pat ja šodien nenotiek tiešas vajāšanas, tomēr minētā uzticība ir jāparāda dažādās citās grūtībās un briesmās. Priesterus un semināristus šodien apdraud divas tendences – sekulārisms un neauglīgais klerikālisms.

Turpinājumā Francisks atgādināja, ka Eiropai Rietumos un Austrumos ir no jauna jāatklāj savas saknes un savs aicinājums. Pateicoties kristīgajām saknēm, varēs augt stipri koki, kas nesīs personas cieņas respekta skaistos augļus katrā dzīves posmā un stāvoklī. Pāvests mudināja Slovākijas grieķu-katoļus glabāt savu bizantiešu tradīciju un pastāstīja, ka arī viņš jau no jaunības to ir iepazinis un iemīlējis. "Lai Svētā Dievmāte, uz kuru raugāmies ar cerību un dēlu mīlestību, ar savu aizbildniecību aizstāv Baznīcu šajā pārbaudījumu laikā un ir nomodā pār jauniešiem veltītās sinodes norisi", vēlēja Svētais tēvs.

06 oktobris 2018, 13:31