Meklēt

2018.10.28 S. Messa Ringraziamento Conclusione Sinodo 2018.10.28 S. Messa Ringraziamento Conclusione Sinodo 

Tikšanās ar Jēzu ir Baznīcas pulsējošā sirds

“Gribu lūgt jauniešiem piedošanu, ka mēs pārāk bieži neesam viņus uzklausījuši, un tā vietā, lai atvērtu viņiem savas sirdis, esam piepildījuši viņu ausis,” Bīskapu sinodes noslēguma Svētajā Misē teica pāvests.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Svētais tēvs norādīja uz trīs svarīgiem soļiem ticības ceļā: klausīšanās, tuvība un liecība. Tie ir izejas punkti Evaņģēlija sludināšanā un ticības tālāknodošanā.

28. oktobrī Svētā Pētera bazilikā bija sapulcējušies ne tikai Bīskapu sinodes dalībnieki, bet arī jaunieši no daudzām valstīm. Francisks skaidroja svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kas vēstī par aklā Bartimeja izdziedināšanu. Visu atstātais cilvēks gulēja ceļa malā, un vienīgais, kas saklausīja viņa saucienu, bija Jēzus. Pāvests norādīja uz klausīšanās nozīmi.

“Uzklausīt – lūk, tas ir pirmais solis, lai palīdzētu citiem veikt ticības ceļu. Tas ir auss apustulāts: uzklausīt pirms sākt runāt. Daudzi no tiem, kuri bija kopā ar Jēzu, lika Bartimejam klusēt. Šiem mācekļiem cilvēks, kam bija vajadzīga palīdzība, bija lieks apgrūtinājums, kavēklis ceļā, negaidīts apstāklis. Viņi pieņēma pašu noteikto laiku un ritmu, un vairāk par ieklausīšanos mīlēja teikt savas runas. Viņi sekoja Jēzum, bet prātā paturēja savus plānus. Tas ir apdraudējums, no kā jāizvairās, uzsvēra pāvests. Arī mums ir jālūdz žēlastība, lai mūsu sirdis spētu ieklausīties citos. Es gribētu mūsu, visu pieaugušo, vārdā lūgt jauniešiem piedošanu, jo pārāk bieži neesam viņus uzklausījuši, tā vietā, lai atvērtu sirdis, esam piepildījuši viņu ausis. Kā Jēzus Baznīca mēs vēlamies jūs uzklausīt ar mīlestību, būdami pārliecināti par divām lietām, proti, ka jūsu dzīve ir ļoti dārga Dievam, jo Dievs ir jauns un mīl jaunus cilvēkus, un, ka jūsu dzīve ir dārga arī mums, un tā ir vajadzīga, lai mēs ietu uz priekšu.”

Uzrunas turpinājumā Francisks norādīja, ka ticības ceļā ne mazāk svarīga ir arī tuvība. Jēzus pie Bartimeja nesūtīja nevienu no saviem pavadoņiem, bet pats personīgi gāja pie viņa, vēl vairāk, jautāja, ko šis cilvēks grib, lai viņam tiktu izdarīts. Bartimejs atguva redzi un sekoja Jēzum. Viņi satikās konkrētā dzīves situācijā. Tuvība ir ticības tālāknodošanas noslēpums, uzsvēra Svētais tēvs. Ticība ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Kad ticība koncentrējas tikai uz doktrinālām formulām, tad pastāv drauds, ka tā uzrunās tikai cilvēku galvas, neaizskarot sirdis. Un kad tā koncentrējas tikai uz darbību, tad pastāv drauds, ka tā var ieslēgties sociālajās aktivitātēs. Ticība ir dzīve. Dieva mīlestība ir pārveidojusi mūsu eksistenci. Mēs esam aicināti turpināt Dieva darbu sekojot Viņa piemēram, būt kopā ar citiem un veicināt komūniju savā starpā. Tuvība ir ticības tālāknodošanas noslēpums. Francisks aicināja  iziet no savām komforta zonām, lai pieņemtu tos, kuri “nav no mūsu paziņu loka”, bet kurus Dievs nemitīgi meklē. Mēs esam aicināti būt nevis par kungiem, sacrum pārvaldniekiem, bet par lieciniekiem mīlestībai, kas atpestī.

Ticības ceļā ir svarīga liecība. Pāvests atgādināja, ka mācekļi negāja pie aklā Bartimeja, lai viņam atmestu kādu grasi vai dotu savus padomus. “Daudzi jaunieši, līdzīgi kā Bartimejs, meklē savā dzīvē gaismu. Meklē īsto mīlestību. Bet bieži dzird nepatiesus apsolījumus un saskaras ar vienaldzību. “Tas nav kristīgi, ja mēs gaidām, kad grūtībās nonākušie brāļi paši pieklauvēs pie mūsu durvīm. Mums ir jāiziet viņiem pretī, nesot nevis sevi, bet Jēzu.

Kristus arī mūs sūta iet un palīdzēt citiem piecelties Viņa vārdā. Viņš mūs sūta, lai mēs katram cilvēkam teiktu: “Dievs gaida, kad tu atļausi Viņam mīlēt”. Cik bieži šī iepriecinošā vēstījuma vietā esam piedāvājuši savas “receptes” un savas “etiķetes”! Cik bieži cilvēki ir izjutuši mūsu institūciju smagumu, nevis Jēzus draudzīgo klātbūtni! Mēs kļūstam par nevalstisku organizāciju, nevis par atpestīto kopienu, kas dzīvo Kunga priekā, homīlijā teica pāvests. Apziņa, ka mums ir vajadzīga pestīšana, ir ticības sākums. Tas ir vienkāršs ceļš, kas ved uz tikšanos ar Jēzu. Ticība, kas izglāba Bartimeju, nebalstījās uz skaidrām idejām par Dievu, bet gan uz Viņa meklēšanu, uz vēlmi satikt un redzēt Viņu. Ticība ir tikšanās, nevis teorija. Tikšanās ar Jēzu ir Baznīcas pulsējošā sirds, sacīja Francisks.

29 oktobris 2018, 13:27