Meklēt

Sinodes atklāšanas dievkalpojums Svētā Pētera laukumā Sinodes atklāšanas dievkalpojums Svētā Pētera laukumā 

Pāvests atklāj jauniešiem veltīto Bīskapu sinodi

Trešdien, 3. oktobrī, pāvests Svētā Pētera laukumā celebrēja jauniešiem veltītās Bīskapu sinodes XV ģenerālās asamblejas atklāšanas Svēto Misi. Viņš aicināja 267 sinodes tēvus no visas pasaules atdzīvināt sevī dedzību uz Jēzu un "aplipināt" ar to jauniešus. Sinode Vatikānā ilgs vairāk nekā trīs nedēļas. Tajā piedalās arī Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Kā jau ziņots, Bīskapu sinode ir veltīta tematam: "Jaunieši, ticība un aicinājumu izšķiršana". Saietā piedalās arī 34 jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, tādējādi pārstāvot visas pasaules jauniešus. Pāvests piesauca pār sinodes tēviem Svēto Garu, lai tie spētu būt vienoti ar jauniešiem viņu sapņos un cerībās un varētu "svaidīt" viņus ar "pravietošanas un skatīšanas dāvanu". Skanot klātesošo aplausiem, Francisks sveica divus bīskapus no kontinentālās Ķīnas, kuri pirmo reizi var piedalīties sinodē. "Vienoti cerībā", turpināja Svētais tēvs, "mēs iesākam jaunu ekleziālo tikšanos, lai paplašinātu apvāršņus un sirdis un pārveidotu tās struktūras, kas mūs šodien paralizē, šķir un attālina no jauniešiem". Pāvests mudināja klātesošos pievērst uzmanību situācijām, kādās atrodas jaunieši, un uzsvēra, ka cerība liek mums celties augšā, lai ieskatītos jauniešiem tieši acīs un rīkotos.

“No tās pašas cerības izriet prasība strādāt pie tā, lai izskaustu trūkumu, atstumšanu un vardarbību, kam ir pakļauti mūsu jaunieši.”

Uzrunas turpinājumā Francisks klātesošajiem bīskapiem atgādināja, ka jaunieši pieprasa radošu sevis atdevi un inteliģentu, entuziasma un cerības pilnu dinamisku rīcību. Viņi lūdz, lai netiktu pamesti vieni daudzu nāves tirgoņu rokās, kuri viņus apspiež un aptumšo viņu skatījumu. Svētais tēvs aicināja sinodes tēvus darbu gaitā vērīgi ieklausīties citam citā, lai sadzirdētu, ko Kungs prasa no savas Baznīcas. Un Kungs prasa, lai mēs rūpētos nevis par savām interesēm, bet citiem (sal. Fil 2, 4), un citus stādītu augstāk par sevi.

Visa atslēga ir spēja klausīties – uzsvēra pāvests. Ieklausīties Dievā, lai kopā ar Viņu sadzirdētu ļaužu saucienus, un ieklausīties ļaudīs, lai visi kopā tiektos izpildīt Dieva gribu. Sinodes tēviem ir jāsargājas no moralizēšanas vai no kārdinājuma ieņemt elitāru nostāju, kā arī no dzīšanās pēc abstraktām ideoloģijām, kas nekad neatbilst ļaužu reālajām vajadzībām. Francisks klātesošajiem novēlēja, lai tie kļūtu jauniešiem, kuri ir sapņu un cerību pilni, par stimulu un atbalstu.

03 oktobris 2018, 13:07