Meklēt

Vatican News
VATICAN-POPE VATICAN-POPE  (AFP or licensors)

Caur jauniešiem Baznīca satiek mūsdienu pasauli

“Unikāli. Solidāri. Radoši” ar šādu tematisku nosaukumu sestdienas vakarā bija sarīkota jauniešu tikšanās ar pāvestu. Pāvila VI zālē Vatikānā pulcējās ap 7000 jauno cilvēku. Viņi sniedza liecības un uzdeva jautājumus. Tikšanās tika sarīkota Bīskapu Sinodes par jauniešiem ietvaros. Pāvests apliecināja, ka Sinodes tēvi darba gaitā iedziļināsies jauniešu devumā, lai turpinātu ar viņiem dialogu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Jauniešu liecības, ko uzklausīja pāvests, bija gan prieka, gan sāpju, kritienu un piecelšanās, ilgu un cerību caurvītas. Francisks atzīmēja, ka jaunieši uz savas ādas ir izjutuši mūsdienu cilvēka, kurš iedomājas, ka var valdīt pār pasauli, ilūzijas. Ne vienmēr cilvēks apjēdz, ka patiesībā pār viņu cenšas valdīt elki, tādi, kā nauda, vara, izpriecas. Tāpēc tiek sēta netaisnība un korupcija. Taču visaizkustinošākais jauniešu stāstos ir atklāsme, ka ir iespējama citāda dzīve. Jēzus mūs neatstāj vienus mūsu dzīves gājumā, jo īpaši smagu pārbaudījumu brīžos.

Pāvests izteica pārliecību, ka jo īpaši caur jauniešiem Baznīca satiek mūsdienu pasauli. Viņi nav tikai Baznīcas nākotne, bet ir arī tagadne. “Mēs negribam atlikt jūsu dalību uz nākotni, prasot pagaidīt, kamēr pienāks jūsu kārta,” teica Francisks jauniešiem. Viņš tiem apliecināja:

“Baznīcai, kas iziet pie cilvēkiem, ir nepieciešams misionārais dinamisms, ko visvairāk var izrādīt tieši jaunieši. Baznīcai ir nepieciešami cilvēki, kuri, ticības vadīti, prot savu dzīvi ziedot evaņģelizācijas labā pasaulē, ko iezīmē sociālie, kultūras, tehnoloģiskie pārviedojumi; pasaulē, kas ir kļuvusi mazāka globalizācijas dēļ un savstarpēji aizvien vairāk saistīta komunikācijas attīstības dēļ. Tāpēc Baznīca neiznāk pie jaunajām paaudzēm, bet iziet kopā ar jaunajām paaudzēm, un Sinode ir tāda darba auglis, kurā jūs esat bijuši un būsiet virzošais spēks.”

Kā sadzirdēt iekšējo balsi tūkstoš trokšņu vidū, kas mūs apvij? Kā dzīvot sabiedrībā, kurā notiek sāncensība un valda citāds gars? Kā palīdzēt tiem, kas cieš un kam nav darba? Kā dzīvot saskaņā ar ticības principiem? Kā atbrīvoties no egoisma? Kā atbalstīt Baznīcas pastorālo darbu? Kā veikt dialogu ar personām ar citādu reliģisko un morālo pārliecību? Šādus jautājumus jaunieši uzdeva pāvestam. Svētais tēvs atzīmēja, ka tie liecina par vēlēšanos būt par izmaiņu veicējiem un pilntiesīgi piedalīties Baznīcas dzīvē.

Francisks sacīja, ka pirmais veids, kā piedalīties, ir tieši šis – uzdot jautājumus, jo tie rodas no jaunajām paaudzēm raksturīgās izzināšanas attieksmes. Tie ir meklējumi, kas neapstājas vienīgi pie teorijas, bet sasniedz praksi, dzīves izvēli, izturēšanos. “Jautājumi zināmā mērā ir svarīgāki par atbildēm, vai vismaz ir tikpat svarīgi, jo nesaņemsim labas atbildes, ja neuzdosim labus jautājumus, teica pāvests.

06 oktobris 2018, 19:26