Meklēt

2018.10.28 S. Messa Ringraziamento Conclusione Sinodo 2018.10.28 S. Messa Ringraziamento Conclusione Sinodo 

Pāvests par sinodi: Tas bija iepriecinājuma un cerības laiks

Pāvests Francisks jauniešiem veltīto Bīskapu sinodi nosauca par iepriecinājuma, cerības, ieklausīšanās un sadarbības laiku. Uzrunā pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” viņš atgādināja, ka ieklausīšanās vienmēr pieprasa laiku, uzmanību, kā arī prāta un sirds atvērtību.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Šie ieklausīšanās pūliņi kļuva par iepriecinājumu dzīvās un cerību nesošās jauno cilvēku klātbūtnes dēļ. Pāvests skaidroja, ka Bīskapu sinodes tēvi centās atklāt un izprast mūslaiku zīmes. Šī izzināšana tika veikta Dieva Vārda un Svētā Gara gaismā. Tā ir viena no skaistākajām dāvanām, kādas Kungs dāvā Katoliskajai Baznīcai. Tas ir balsu un seju kopums, kas apvieno dažādas realitātes, un centieni dzīvi interpretēt Evaņģēlija gaismā, sacīja pāvests.

Sinodē tika runāts par daudziem izaicinājumiem, piemēram, par digitālo pasauli, mūsdienu migrāciju, ķermeņa un seksualitātes nozīmi, kā arī par karu un vardarbības traģēdiju. Šī pasākuma augļi lēnām nogatavosies, bet pats svarīgākais jau panākts, teica pāvests.

“Es tomēr gribētu sacīt, ka sinodes pirmais auglis ir darba metode, ko centāmies īstenot jau no pasākuma sagatavošanās brīža. Sinodes galvenais mērķis nav gala dokumenta izstrādāšana, kaut arī tas ir vērtīgi un noderīgi. Svarīgāka par dokumentu ir sadarbība starp jauniem un veciem, uzklausīšana un izzināšana, lai kopīgi pieņemtu pastorālā darba programmu, kas atbilstu mūsdienu realitātei.”

29 oktobris 2018, 10:43