Meklēt

Pāvests tiekas ar svētceļniekiem no Salvadoras Pāvests tiekas ar svētceļniekiem no Salvadoras 

Mūsu brīvība izpaužas rūpēs par konkrētu cilvēku

Mēs varam būt brīvi tikai Dievā – brīvi no grēka, no ļaunuma, no ienaida savās sirdīs, brīvi, lai mīlētu un pieņemtu Dievu un līdzcilvēkus. Īstā brīvība sākas jau šeit, virs zemes – sacīja pāvests, pirmdien, 15. oktobrī, uzrunājot svētceļniekus no Salvadoras, kuri ieradās Romā, lai piedalītos mocekļa Oskara Romero kanonizācijas svinībās.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Dievs grib būt klātesošs mūsu dzīvē un aicina mūs sludināt Viņa brīvības vēsti visai cilvēcei. Audiences laikā Francisks paskaidroja, kā varam iemantot minēto brīvību.

Sveicot klātesošos Salvadoras bīskapus, Svētais tēvs atgādināja, ka arhibīskaps Romero prata perfekti iemiesot sevī Labā gana tēlu. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Līdz ar to šis moceklis ir un tagad vēl lielākā mērā kļūs par "priekšzīmi un stimulu" visiem Baznīcas ganiem. Viņš ir mīlošas priekšrokas izrādīšanas tiem, kuriem ir visvairāk vajadzīga Dieva žēlsirdība, paraugs. Viņš ir arī pamudinājums būt par Kristus mīlestības lieciniekiem un rūpēties par Baznīcu.

Salvadoras bīskapus un reliģisko ordeņu locekļus pāvests mudināja atmaskot šīs pasaules dažādos ļaunumus un nenogurstoši kalpot viņiem uzticētajai Dieva tautai, lai cilvēku sirdis atvērtos Dieva maigajai mīlestībai. Dievs bezgalīgi ilgojas dāvāt piedošanu visiem, kuri nožēlo savu ļaunumu. Sv. Oskars Romero redzēja, ka priesteris ir nolikts starp diviem bezdibeņiem – starp Dieva bezgalīgo žēlsirdību un cilvēka lielo nožēlojamību.

Uz tikšanos ar pāvestu Francisku Pāvila VI zālē ieradās aptuveni 5 tk. ticīgo no Salvadoras un citām Latīņamerikas zemēm. Sveicot viņus, Svētais tēvs atgādināja, ka jaunā svētā vēstījums ir adresēts visiem bez izņēmuma. Arhibīskaps Romero uzstājīgi atkārtoja, ka katram katolim ir jābūt moceklim, tāpēc ka moceklis ir Dieva vēsts cilvēkiem liecinieks. Viņš tika nogalināts 1980. gada 24. martā Svētās Mises laikā "naida pret ticību" dēļ. Francisks atzina, ka viņu pieminēt nozīmē arī nodot visām Latīņamerikas tautām miera un izlīgšanas vēsti. Viņu pieminēt nozīmē pasludināt brīvības vēsti. Mēs varam būt brīvi tikai Dievā – uzsvēra pāvests.

“[Īsta brīvība sākas jau virs zemes un tā izpaužas rūpēs par konkrētu cilvēku, pamodinot katrā sirdī cerību uz pestīšanu.]”

Turpinot uzrunu Francisks atzina, ka tas nav viegli. Līdz ar to mums ir nepieciešams lūgšanas atbalsts. Mums ir jābūt vienotiem ar Dievu un jādzīvo vienotībā ar Baznīcu. Sv. Oskars mums atgādina, ka bez Dieva un bez Baznīcas kalpojuma tas pat nav iespējams. Vienā no savām homīlijām 1977. gadā viņš runāja par Iestiprināšanu kā par "mocekļu sakramentu". Patiešām, bez šī Svētā Gara spēka, ko pirmie kristieši saņēma ar savu bīskapu starpniecību, viņi nebūtu spējuši izturēt vajāšanu pārbaudījumus un nebūtu atdevuši savu dzīvību par Kristu.

Noslēgumā pāvests sveica visus Salvadoras ticīgos, kuri šodien priecājas par jauno svēto, un atzina, ka šī tauta glabā savu ticību dzīvu. Tā izpaužas dažādās dievbijības formās un veido visu sabiedrību un ģimenes. Salvadoras tauta vēl ne visai sen, protams, piedzīvoja arī šķelšanos, karu un vardarbību, kā rezultātā daudziem nācās atstāt savu zemi un doties svešumā. "Lai sv. Oskara Romera piemiņa ir īpaša izdevība pasludināt miera un izlīgšanas vēsti visām Latīņamerikas tautām", sacīja pāvests Francisks.

15 oktobris 2018, 14:16