Meklēt

VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS 

Pāvests aicina būt par žēlsirdības misionāriem visās dzīves jomās

Pasaules Misiju diena, lūgšana par misionāriem, kuri sludina Evaņģēliju dažādās pasaules valstīs, un jezuītu tēva Tibursio Arnaiza Munjoza beatifikācijas svinības - tie bija pāvesta uzrunas pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" galvenie punkti.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Pāvests atgādināja, ka 21. oktobrī tika atzīmēta 92. Pasaules Misiju diena «Kopā ar jauniešiem nesīsim visiem Evaņģēliju», kas šogad iekrīt jauniešiem veltītās Bīskapu sinodes laikā. «Kopā ar jauniešiem – lūk, tāds ir ceļš!» - teica Svētais tēvs. Viņš aicināja lūgties, lai mēs nodotu ticību jaunajām paaudzēm un aicinātu tās līdzdarboties Baznīcas misijā. Pāvests runāja arī par daudziem misionāriem – vīriešiem un sievietēm, lajiem, konsekrētajām personām, priesteriem un bīskapiem, kuri dažādās pasaules zemēs nenogurstoši sludina Evaņģēliju. Kā cieņas un mīlestības apliecinājums misionāriem bija svētceļnieku kopīga lūgšana «Es sveicināta».

Francisks apsveica arī organizācijas Caritas Internationalis pārstāvjus, kuri Manilas arhibīskapa, kardināla Luisa Antonio Tagles vadībā ieradās Svētā Pētera laukumā. Viņi piedalījās svētceļojumā «Iesim kopā ar citiem».

Laukumā klātesošas bija arī svētceļnieku grupas no dažādām Polijas diecēzēm. Pāvests apsveica svētā Jāņa Pāvila II vārdā nosauktās skolas audzēkņus. Viņš atgādināja, ka sestdien, 20. oktobrī, Spānijas pilsētā Malagā notika jezuītu tēva Tibursio Arnaiza Munjoza beatifikācijas svinības. Jaunais svētīgais sludināja Evaņģēliju nabagiem un sabiedrības atstumtajiem. «Lai viņa piemērs palīdz mums kļūt par žēlsirdības misionāriem katrā dzīves jomā», vēlēja pāvests, aicinot klātesošos ar aplausiem sveikt jauno svētīgo.

Tikšanās noslēgumā Francisks novēlēja visiem jauku svētdienu un, kā ierasti, aicināja lūgties par viņu. Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāk nekā 70 tūkstoši svētceļnieku.

22 oktobris 2018, 10:42