Meklēt

VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS 

Kalpošana ir vislabākās zāles pret varaskāres slimību

Mīlestības kalpojums ir visefektīvākā pretinde atzinību un pirmo vietu slimībai, uzrunā pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” teica pāvests. Viņš komentēja Parastā liturģiskā laika 29. svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kurā vēstīts par diviem mācekļiem, kuri lūdz Jēzu, lai Debesu godībā varētu sēdēt blakus Viņam.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Uzrunā Francisks norādīja, ka Jēzus redzēja Jēkaba un Jāņa entuziasmu, bet zināja arī to, ka viņu dedzība vēl ir pasaulīguma pārņemta. Tāpēc atbild, ka Viņa godība būs ciešanas, krusts un nāve. Kaut arī mācekļi gara pacilātībā apliecina savu gatavību pieņemt, tomēr arī šajā brīdī viņi īsti neapzinās to, ko runā. Svētais tēvs uzsvēra, ka Jēzus cenšas viņiem parādīt patieso ceļu, skaidrojot, ka vietas Viņa labajā un kreisajā pusē tiks ierādītas tiem, kuriem tās ir sagatavojis Tēvs. Tas ir aicinājums sekot Jēzum, iet pa mīlestības ceļu, kas “nes zaudējumus”, un Debesu Tēvs parūpēsies par atalgojumu.

Pāvests skaidroja, ka pārējie mācekļi dusmojās uz Jēkabu un Jāni, tādā veidā parādot, ka arī viņiem ir tāda pati pasaulīgā mentalitāte. Tāpēc Jēzus atklāj savas godības nozīmi. Dievs valda no krusta troņa.

«Jūs zināt, ka tie, kas tiek uzskatīti par tautu valdniekiem, valda pār tām un to augstmaņiem ir vara pār tām. Bet tā lai nav jūsu starpā! Kas grib būt lielāks, lai ir jūsu sulainis, un, kas grib jūsu starpā būt pirmais, lai ir visu kalps!» Mācītāja vēstījums ir skaidrs: kad šīs zemes varenie būvēs savas varas «troņus», Dievs izvēlēsies īpaši neērtu troni – krustu, uz kura atdos savu dzīvību. Jēzus saka: «Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš kalpotu un savu dzīvību atdotu daudzu pestīšanai».

Turpinot uzrunu, Francisks skaidroja, ka šie vārdi ir aicinājums atgriezties, lai kalpotu citiem ar mīlestību. Kalpošana ir vislabākās zāles pret varaskāres izraisīto slimību.

«Kalpošana ir visefektīvākā pretinde pirmo vietu meklēšanas slimībai, kas apdraud daudzu cilvēku dzīves un arī Baznīcu. Tāpēc, būdami Kristus mācekļi, pieņemsim šo Evaņģēliju kā pamudinājumu atgriezties. Mēs esam aicināti drosmīgi un dedzīgi apliecināt, ka esam Baznīca, kas noliecas pār pēdējiem, lai viņiem kalpotu ar mīlestību. Lai Vissvētākā Jaunava Marija, kura ir pilnīgas un pazemīgas paklausības Dieva gribai piemērs, palīdz mums priecīgi sekot Jēzum. Kalpošana ir vienīgais ceļš, kas ved uz Debesīm».

22 oktobris 2018, 10:35