Meklēt

Vatican News
Pope Francis' Angelus prayer Pope Francis' Angelus prayer  (ANSA)

Ieraudzīt Dieva darbību cilvēkos, kuri nav no mūsu vidus

Jēzus aicina mūs atklāt Dieva klātbūtni un Viņa darbību arī tur, kur to nemaz negaidām, cilvēkos, kuri nav no mūsu vidus, apcerē pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” sacīja pāvests. Viņš uzsvēra, ka pirms nosodīt citus, vajag padomāt par sevi un atmest visu, kas var ieļaunot vājas ticības cilvēkus.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Skaidrojot svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kurā apustulis Jānis ziņo Jēzum, ka bija redzējis kādu, kas Viņa vārdā izdzen ļaunos garus, pāvests teica:

“Jānis ar jauniešiem raksturīgo dedzīgo entuziasmu Mācītājam stāsta par notikumu, cenšoties iegūt Viņa atbalstu, bet Jēzus, pretēji mācekļa gaidām, saka: «Neliedziet viņam, jo nav neviena, kas manā vārdā darītu brīnumus un tūlīt varētu ļaunu runāt par mani. Jo, kas nav pret mums, tas ir ar mums» (Mk 9, 39-40). Jānis un citi mācekļi parāda sevi kā tādus, kas ir ieslēgti savos shematos. Šajā gadījumā redzam viņus aizvērtus pret cilvēka, kas ir ārpus viņu loka, labajiem darbiem”.

Francisks norādīja, ka Jēzus atklāj savu lielo brīvību. Viņš ir pilnībā atvērts Svētā Gara brīvībai, kura darbību nespēj ierobežot nekādi šķēršļi. Ar savu rīcību Jēzus vēlas atvērt savu mācekļu, arī mūsu sirdis iekšējai brīvībai. Pāvests ieteica uzmanīgi pārdomāt minēto Evaņģēlija fragmentu un rūpīgi veikt sirdsapziņas izmeklēšanu. Jēzus mācekļu attieksme ir virspusēja, un tādu var redzēt daudzās kristiešu kopienās. Ar labu nodomu un lielu dedzību mēs gribam sargāt iegūtās pieredzes, īpaši harizmātiskās pieredzes autentiskumu, aizstāvot kopienas dibinātāju vai vadītāju no sekotājiem, kas nav no mūsu grupas. Tajā pašā laikā mūsos rodas bailes no «konkurences». Mēs jūtamies apdraudēti, nespējam novērtēt visu labo, ko dara citi. Mums liekas, ka nav kaut kas kārtībā, ja to dara kāds, kas nav no mūsu vidus. Tā ir sava veida pašslavināšanās, – uzsvēra pāvests.

Uzrunas turpinājumā Svētais tēvs skaidroja, ka no šādas attieksmes izdīgst prozelītisma asni. Atsaucoties uz Benedikta XVI vārdiem, pāvests uzsvēra, ka Baznīca aug nevis caur prozelītismu, bet caur Svētā Gara darbību. Dieva sevis dāvāšanas brīvība mums ir izaicinājums un reizē pamudinājums mainīt savu attieksmi un stiprināt attiecības. Šodien Jēzus aicina nedomāt kategorijās draugs-ienaidnieks, mēs-viņi, iekšā-ārā, bet pacelties tam visam pāri un atvērt savu sirdi, lai spētu atklāt Viņa klātbūtni.

Pāvests skaidroja, ka runa ir par to, lai mēs lielāku uzmanību pievērstu labumam, skaistumam un patiesībai, nevis nosaukumam vai labo darbu darītāju izcelsmei. Pirms nosodīt citus, vajag padomāt par sevi un nekavējoties atmest visu, kas var ieļaunot vājas ticības cilvēkus. “Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva pārsteigumu paklausīgās pieņemšanas piemērs, palīdz mums atklāt Viņa klātbūtnes zīmes savā dzīvē, īpaši negaidītās un netipiskās situācijās, mīlēt savu kopienu un būt atvērtiem Svētā Gara darbībai”, – vēlēja Francisks.

01 oktobris 2018, 11:04