Meklēt

Pope Francis' Angelus prayer Pope Francis' Angelus prayer 

Pāvests atkārto lūgumu skaitīt Rožukroni

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests svētdien, 7. oktobrī sveica ticīgos Rožukroņa Dievmātes svētkos. Īpašus sveicienus viņš veltīja ticīgajiem, kas šai dienā bija pulcējušies Pompeju mariāniskajā svētnīcā. Tradicionālo aizlūgumu šoreiz vadīja apustuliskais nuncijs Sīrijā Mario Dzenari.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Svētais tēvs atkārtoti vērsās pie visas pasaules ticīgajiem ar lūgumu oktobra mēnesī katru dienu skaitīt Rožukroni, noslēdzot to ar antifonu “Tavā patvērumā” un ar lūgšanu svētajam erceņģelim Miķelim, lai atvairītu ļaunā uzbrukumus, kurš vēlas sašķelt Baznīcu.

Francisks pastāstīja, ka nākamajā sestdienā Romā tiks atzīmēta pirmā Katakombu diena. Vairākas no tām tiks atvērtas publikai. Pasākumu kuplinās didaktiskas laboratorijas un dažādas kultūras iniciatīvas. Katakombu dienu rīko Pontifikālā Sakrālās arheoloģijas komisija. Svētais tēvs novēlēja, lai vislabākajā veidā izdodas šo dienu nosvinēt.

Uzrunas turpinājumā pāvests sveica atsevišķas svētceļnieku grupas, to skaitā grieķu-katoļu svētceļniekus no Slovākijas, no Poznaņas Polijā, no Fortalezas Brazīlijā, veco ļaužu svētceļojuma dalībniekus no Maltas, studentus no Noilī Francijā un svētā Paula no Šartras kongregācijas māsas, kuras bija ieradušās no tālās Austrālijas.

 Sveiciena vārdus Francisks veltīja arī itāļu svētceļniekiem – Svēto Jēzus un Marijas Siržu kongregācijas misionāriem, korim “Kalliope” no Gussago Brešas novadā, Lacio apgabala skolēniem un Milānas priekšpilsētas Abjategrasso ticīgajiem.

07 oktobris 2018, 16:05