Meklēt

VATICAN-POPE-AUDIENCE VATICAN-POPE-AUDIENCE 

Pāvesta videovēstījums Buenosairesas arhidiecēzei

Pēc gandrīz mēnesi ilga Bīskapu Sinodes darba Romā, Sinode diecēzes līmenī tiek rīkota Buenosairesā, Argentīnā. Tā ir sākusies 27. oktobrī un tās tematiskais nosaukums ir “Iesim kopā!”

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Pāvests Francisks ir nosūtījis videovēstījumu Buenosairesas arhibīskapam, kardinālam Mario Aurelio Poli. Svētais tēvs atzīmē, ka Argentīnā notiekošajai Sinodei viņš seko līdzi ar diecēzes biļetena starpniecību. Pāvests aplūko trīs veidu grūtības, ar kurām Baznīcai ir jāsaskaras tās gājumā. Kā pirmo viņš min klerikālismu. “Iet saskaņā ar sinodalitāti, nozīmē to, ka visa diecezālā, draudžu un cita kopiena, piemēram, skola, iet kopā,” skaidro Francisks. Viņš norāda, ka visi ir Dieva tauta. Pāvests lielu uzmanību velta kopīgām struktūrām, pieminot tādas, kā pastorālo, vai ekonomisko padomi draudzē. Bieži gadās, ka darbu, ko vajadzētu uzticēt šādām struktūrām, draudzes prāvests dara viens pats, un tas ir klerikālisms. Prāvests šai gadījumā vairs nav tēvs, bet kungs. “Tāpēc piesargieties no klerikālisma, kas ir perversija Baznīcas miesā!” videovēstījumā brīdina pāvests.

Otrais Svētā tēva pieminētais izaicinājums ir “gara pasaulīgums”, proti, vēlēšanās dzīvot pēc Evaņģēlija, bet ar pasaulīgiem kritērijiem. Jēzus nav vēlējies, lai viņa mācekļi dzīvotu ārpus pasaules, taču Viņš ir vēlējies, lai tie nekristu pasaulīgā gara kārdinājumā. Pasaulīgais gars iefiltrējas visur, tas liek sekot laika modei, tai skaitā arī domāt saskaņā ar modes prasībām. Pāvests aicina uzmanīties pret “ideoloģisko kolonizāciju”, pret prāta kolonizāciju, kas notiek tad, kad kritēriji tiek uzspiesti no malas.

Trešais izaicinājums, jeb grūtības, ar ko jāsastopas Baznīcai, ir tenkas. Francisks ir pārliecināts, ka tenkas ir tās, kas visvairāk novājina ekleziālās kopienas. Viņš aicina izvairīties no jebkāda vārda, vai komentāra, kas noniecina otru.

Tātad trīs potenciālās briesmas, ar ko Baznīca var saskarties savā gājumā, ir klerikālisms, pasaulīgums un tenkas. Kā pret tiem nodrošināties? Pāvests norādīja, ka sevis apdrošināšana pret šīm iespējamajām briesmām ir Kalna svētības un tuvākmīlestības darbi.  Videovēstījuma noslēgumā Francisks aicināja neapstāties gājumā, iet uz priekšu, lai satiktu citus, lai uzklausītu citus, lai kopā domātu, lai lūgtos citam par citu, lai lūgtos par tiem, kas atrodas ceļā un tiem, kuri negrib iet, par tiem, kuri iet slikti, kuri atrodas tālu... .

27 oktobris 2018, 18:25