Meklēt

Vatican News
Vispārējā audience Vispārējā audience 

Dzīvības vienīgā patiesā mēraukla ir mīlestība

Trešdienas, 10. oktobra, katehēzē pāvests aplūkoja piekto Dekaloga bausli "Tev nebūs nokaut". Dievs mīl dzīvību – viņš uzsvēra, norādot, ka tieši trauslā dzīvība kļūst mums par ceļa rādītāju, lai izietu no egoisma, atbrīvotos no ieraušanās sevī un piedzīvotu mīlestības prieku.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Minētais bauslis ar savu strikto un kategorisko formulējumu ir kā mūris, kas paceļas augšup, lai aizstāvētu cilvēku attiecību visfundamentālāko vērtību, proti, dzīvību – sacīja Francisks, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos vispārējās audiences dalībniekus. Cilvēka dzīvību apdraud kari, dažādas cilvēku tirdzniecības noziedzīgās organizācijas, spekulācijas ap vides aizsardzību un tā sauktā "atkritumu kultūra". Varētu teikt, ka visa pasaulē notiekošā ļaunuma pamatā ir dzīvības nicināšana – turpināja Svētais tēvs.

Daudzi, it kā iestājoties par citām tiesībām, uzskata, ka dzīvību var iznīcināt mātes miesās. Bet vai tad ir pareizi iznīcināt dzīvību, lai atrisinātu kādu problēmu? Vai nevainīgas dzīvības iznīcināšanu var uzskatīt par cilvēcīgu aktu? Vai tad, lai atrisinātu kādu problēmu, drīkst algot slepkavu? Nē, to nedrīkst darīt! Nedrīkst iznīcināt dzīvību, lai cik trausla tā būtu – atgādināja pāvests.

Vardarbības pret dzīvību un tās atmešanas dziļākais cēlonis meklējams cilvēka bailēs. Tās ir bailes pieņemt otru, jo otra pieņemšana ir izaicinājums individuālismam. Šajā sakarā Francisks kā piemēru minēja invaliditāti. Kas notiek, kad vecākiem, kuri gaida nākam pasaulē bērnu, tiek paziņots, ka šis bērns piedzims ar tādu vai citu invaliditāti? Bieži vien viņiem tiek ieteikts pārtraukt grūtniecību un tādā veidā atbrīvoties no "problēmas", kas tos sagaida. Šādos dramatiskajos gadījumos ir pilnīgi pamatotas vecāku raizes un bailes, tāpēc ir svarīgi būt viņiem līdzās, sniegt atbalstu, darīt visu iespējamo, lai viņi sajustu patiesu solidaritāti. Īstenībā, slimais bērns ir kā jebkurš cilvēks, kuram ir vajadzīga aprūpe – kā sirmgalvis vai kā daudzie trūkumcietēji. Tieši šis bērns man būs liela Dieva dāvana, pateicoties kurai es atradīšu izeju no sava egoisma un atklāšu mīlestības skaistumu – uzsvēra Svētais tēvs. Trauslā dzīvība ir mans glābiņš. Pateicoties tai, es iziešu no sevis un piedzīvošu mīlestības prieku.

“[Mums jāsaka mūsdienu pasaules vīriešiem un sievietēm: 'Neniciniet dzīvību!' Neniciniet ne citu, ne savu dzīvību, jo bauslis 'Tev nebūs nokaut' attiecas arī uz savu dzīvību. Daudziem jauniešiem jāsaka: 'Nenicini savu dzīvi! Izbeidz atmest Dieva roku darbu! Tu esi Dieva darbs! Nenovērtē to par zemu! Neiznīcini to ar atkarībām, kas tevi sagraus un novedīs nāvē!'.]”

Noslēdzot katehēzes mācību, pāvests uzsvēra, ka dzīvības mēraukla nav ne nauda, ne vara, ne panākumi. Dzīvības vienīgā patiesā mēraukla ir mīlestība, ar kādu pats Dievs mīl dzīvību. Dievs mīl ikvienu dzīvību. "Dievs ir dzīvības mīlētājs" – Francisks aicināja klātesošos pat vairākas reizes atkārtot šos pēdējos vārdus. Kristus iziet mums pretī katrā cilvēkā, katrā vistrauslākajā un visapdraudētākajā dzīvībā, lai mēs piedzīvotu neko citu kā mīlestības prieku.

10 oktobris 2018, 14:28