Meklēt

Vatican News
Pope Francis' Angelus prayer Pope Francis' Angelus prayer  (ANSA)

Ievainotu mīlestību var dziedināt ar žēlsirdību un piedošanu

“Šīsdienas Evaņģēlijs mums saka kaut ko par laulību,” svētdien, pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” atzīmēja pāvests. Stāsts iesākas ar farizeju uzdoto provokatorisko jautājumu Jēzum par to, vai vīrs drīkst šķirties no savas sievas, tā kā tas ir rakstīts Mozus grāmatā (sal. Mk 10, 2-4).

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Jēzus, izmantodams savu gudrību un autoritāti, kas Viņam ir no Tēva, Mozus priekšrakstiem piešķir citu dimensiju. Viņš saka farizejiem: “Jūsu cietsirdības dēļ viņš jums šo likumu ir rakstījis” (5). Pāvests paskaidroja, ka šeit runa ir par atļauju, kuras nolūks ir vērst par labu mūsu egoisma radīto muļķību, taču šī atļauja neatbilst Radītāja sākotnējam nodomam.

Jēzus pievēršas tam, kas teikts Radīšanas grāmatā: “Bet pasaules iesākumā Dievs radīja viņus – vīrieti un sievieti. Tāpēc cilvēks atstās savu tēvu un māti un pievienosies savai sievai, un abi būs viena miesa.” (6-8). Noslēgumā Viņš saka: “Tādēļ, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt!” Pāvests atgādināja:

“Sākotnējā Radītāja plānā nav vīrieša, kas apprecējis sievieti, to atgrūž, ja kaut kas neiet labi. Tieši pretēji, vīrietis un sieviete laulībā ir aicināti cienīt viens otru, papildināt viens otru un viens otram palīdzēt. Šī Jēzus mācība ir ļoti skaidra un tā aizstāv laulības cieņu kā mīlestības vienotību, kas prasa uzticību. Tas, kas laulatājiem palīdz būt vienotiem laulībā, ir Kristus žēlastībā balstīta savstarpējā dāvāšanās mīlestībā. Ja laulātos, savukārt, vada savtīgas intereses, tad vienotība viņu starpā nepastāvēs.”

Francisks norādīja, ka tā pati Evaņģēlija lappuse ar lielu reālismu atgādina, ka vīrietis un sieviete, kas ir aicināti dzīvot mīlestībā, diemžēl var izrādīt žestus, kas šīs attiecības ved pie krīzes. Jēzus nepieļauj neko, kas var vest pie attiecību saraušanas. Viņš izceļ Dieva plānu, kurā dominē cilvēcisko attiecību spēks un skaistums. Baznīca, no savas puses, nepagurst izcelt tādas ģimenes skaistumu, kādu esam iepazinuši no Svētajiem Rakstiem un Tradīcijas. Tai pašā laikā Baznīca cenšas, lai tie, kas dzīvo sarautās, vai ciešanu pilnās attiecībās, konkrēti sajustu tās mātišķo klātbūtni.  

Darbības veids, kādu pats Dievs piekopj pret savu neuzticīgo tautu, tātad pret mums, māca, ka ievainotu mīlestību Viņš var dziedināt ar žēlsirdību un piedošanu. Tāpēc no Baznīcas šais situācijās netiek prasīts nosodījums. Tieši pretēji, daudzu sāpīgu laulības izgāšanos gadījumos, Baznīca ir aicināta būt klātesoša ar savu mīlestību, kalpošanu tuvākajam un žēlsirdību, lai pie Dieva atgriestu ievainotas un nomaldījušās sirdis.

Pāvests aicināja lūgt Jaunavu Mariju, lai viņa palīdz laulātajiem vienmēr atjaunot savu vienotību, sākot no oriģinālās Dieva dāvanas.

07 oktobris 2018, 15:27