Meklēt

Rosario Rosario 

Aicinājums skaitīt Rožukroni pret ļaunā gara viltībām

“Lūgt Rožukroni katru oktobra dienu pret ļaunumu, kas mūs šķir” – sarīkot šādu lūgšanu kampaņu ir ierosinājis pāvests Francisks. Visu kontinentu ticīgos viņš aicina katru dienu piesaukt Mariju un erceņģeli Miķeli, lai viņi sargā Baznīcu pret ļaunā centieniem sašķelt kristīgo kopienu. Pāvests šo lūgumu ir uzticējis jezuītu tēvam Frederikam Fornosam, kurš vada Starptautisko Lūgšanu tīklu par pāvestu. 11. septembra rīta Svētajā Misē Francisks teica, ka lūgšana ir tas spēks, kas uzvar Lielo Apsūdzētāju, kurš šais laikos jo īpaši staigā pa pasauli, apsūdzot un ceļot skandālus.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Speciālā lūgšanu kampaņa sākās 1. oktobrī – svētās Terēzes no Lizjē piemiņas dienā. Kampaņas mērķis ir likt Baznīcai aizvien vairāk apzināties savas kļūdas un pārkāpumus, un atjaunot apņemšanos cīnīties, lai ļaunais negūtu virsroku. Par Svētā tēva iniciatīvu vairāk stāsta tēvs Frederiks Fornoss:

“Šo pēdējo gadu laikā Baznīcā esam pieredzējuši smagas situācijas, starp tām seksuālos noziegumus, varas, sirdsapziņas pārkāpumus no klēra, konsakrēto personu un laju vidus. Nedrīkst aizmirst arī iekšējās šķelšanās, ko veicina ļaunais gars, kurš meklē piekrišanu mūsu sirdī, un kā saka svētais Ignācijs no Lojolas, “ir mūsu cilvēciskās dabas nāvīgs ienaidnieks”. Kristīgajā tradīcijā ļaunajam ir dažādi nosaukumi, piemēram, “sātans”, kas ebreju valodā nozīmē “pretinieks”, “velns”. Grieķu valodā, savukārt, tas nozīmē “tas, kurš šķeļ un sēj nesaskaņas”. Bībeles tradīcijā tiek runāts arī par “pasaules pavedinātāju”, par “melu tēvu” un “Luciferu” – to, kurš stādās priekšā kā “gaismas eņģelis”, kurš izliekas labs, bet patiesībā apkrāpj. Ļaunais izpaužas visdažādākajos veidos un šodien Baznīcas evaņģelizējošā misija kļūst sarežģītāka, jo mēs bieži vien to diskreditējam līdzdarbojoties ļaunā darbos.”

Arī uz mums gulstas atbildība par ļaunumu. Tēvs Fornoss apliecina, ka esam atbildīgi par to, ka ļaujam sevi aizraut kaislībām, kas neved pie patiesas dzīves. Starp šīm kaislībām tiek minētas alkas pēc bagātībām, dižošanās, augstprātība, caur kurām, mūs vēlas ievilināt ļaunais. Ļaunais ir pavedinātājs. Sākumā viņš nāk, paslēpies aiz labiem nodomiem, bet vēlāk, mazpamazām cilvēkus ved pie saviem perversajiem mērķiem – pie nesaskaņām, meliem un citiem.

Pāvests Francisks savā Vēstulē Dieva tautai 20. augustā mums atgādināja, ka, ja cieš viens miesas loceklis, tad cieš visa miesa. Tad, kad mums liekas, ka esam atstāti, un to izjūtam tagad līdz ar šīm brūcēm Baznīcas miesā, tad ar Jaunavu Mariju mums nāks par labu vairāk iegremdēties lūgšanā, cenšoties pieaugt mīlestībā un uzticībā Baznīcai. Tāpēc oktobra mēnesī Svētais tēvs aicina visus ticīgos vairāk veltīties personīgai un kopienas lūgšanai. Viņš rosina ik dienas skaitīt Rožukroni, lai Jaunava Marija palīdz Baznīcai šais krīzes laikos. Zinām, ka Marija palika zem krusta arī tad, kad aizbēga mācekļi. Viņa mums palīdz palikt kopā ar Jēzu. Rožukroņa lūgšanas beigās pāvests aicina lūgt arī svēto erceņģeli Miķeli, lai viņš aizsargā Baznīcu pret dēmona uzbrukumiem. Saskaņā ar garīgo tradīciju, Miķelis ir debess karapulku galva un Baznīcas aizsargātājs.

Rožukronis noslēdzas ar divām speciālām lūgšanām. Ar pirmo pāvests Francisks aicina vērsties pie Jaunavas Marijas. Tā ir senā invokācija, kas saucas “Tavā patvērumā”. Ar šo skaisto lūgšanu, kas sacerēta III, vai IV gadsimtā, ticīgie sevi novēl Marijas aizsardzībai. Otru lūgšanu ir sarakstījis pāvests Leons XIII un tajā tiek piesaukta svētā Miķeļa palīdzība: “Svētais Erceņģeli Miķeli, palīdzi mums cīņā, esi mūsu aizsargs pret velna ļaunumu un viltībām. Dievs lai viņam pavēl, tā mēs pazemīgi lūdzam, bet Tu, Debesu karapulka vadoni, ar dievišķo spēku iedzen ellē sātanu un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Āmen.”

02 oktobris 2018, 17:43