Meklēt

Vatican News
Vatican Pope Angelus Vatican Pope Angelus  (ANSA)

Ticības apliecināšana nedrīkst apstāties pie vārdiem

“Kas ir Jēzus?” Šim jautājumam, kurš caurvij visu Marka Evaņģēliju, likts atgriezties arī svētdienas Svēto Rakstu lasījumā (Mk 8,27-35). Taču, kā pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” norādīja pāvests, šoreiz pats Jēzus ir tas, kurš to uzdod saviem mācekļiem.

 Inese Šteinerte - Vatikāns

Jautājumu par savu identitāti Viņš tiem pakāpeniski palīdz saprast līdz galam. Pirms tiešā veidā pajautāt to 12 saviem sekotājiem, Jēzus vēlas dzirdēt, ko cilvēki par Viņu domā. Jēzus apzinās, ka mācekļi ir ļoti jūtīgi pret Skolotāja popularitāti

Izrādās, ka tauta Jēzu uzskata par pravieti. “Taču, īstenībā, Viņu neinteresē ļaužu aptauja un runas,” paskaidroja Francisks. Jēzus nevēlas, lai arī viņa mācekļi atbildētu uz Viņa jautājumiem ar iepriekš dzirdētām formulām, citējot pazīstamus Svēto Rakstu personāžus. “Ticība, kas tiek reducēta līdz formulām, ir akla ticība,” teica pāvests.

Kungs vēlas, lai Viņa vakardienas un šodienas mācekļi nodibinātu personīgas attiecības ar Viņu, un tādējādi pieņemtu Viņu savas dzīves centrā. “Ko jūs sakāt, kas es esmu?” Šo jautājumu Jēzus šodien uzdot katram no mums: “Kas es tev esmu?” Katrs savā sirdī ir aicināts atbildēt, liekot apgaismot sevi gaismai, ko mums dod Tēvs, lai pazītu Viņa Dēlu Jēzu. Pāvests teica, ka arī mums, tāpat kā Pēterim var gadīties, ka ar entuziasmu apgalvojam: “Tu esi Kristus!” Taču, kad Jēzus skaidri saka to, ko teica mācekļiem, proti, ka Viņa sūtība tiek īstenota nevis uz platiem panākumu ceļiem, bet uz cietošā, pazemotā, atgrūstā un krustā sistā Kalpa šaurās un smagās taciņas, tad arī mums, gluži tāpat kā Pēterim var atgadīties, ka protestējam un dumpojamies, jo tas ir pretrunā ar mūsu gaidīto. Pāvests teica, ka tādos brīžos arī mēs esam pelnījuši Jēzus pārmetumu: “Atkāpies no manis, Sātan! Jo tu neizproti dievišķo, bet cilvēcīgo”. Svētais tēvs uzsvēra:

“Ticības apliecināšana Jēzum Kristum nedrīkst apstāties pie vārdiem, bet tā ir jādara autentiska, pamatojoties uz izvēli un konkrētiem žestiem, kā arī uz dzīvi, ko vada mīlestība uz Dievu un tuvāko. Lai sekotu Jēzum, lai būtu Viņa mācekļi, Viņš mums liek atteikties no sevis, proti, no savas egoistiskās lepnības pretenzijām un ņemt savu krustu. Tad Viņš visiem dod fundamentālu regulu: “Kas gribēs savu dzīvību izglābt, tas to pazaudēs, bet, kas pazaudēs savu dzīvību manis un Evaņģēlija dēļ, tas to izglābs”. Lai saprastu šo paradoksu, ir jāatceras, ka mūsu dziļākais paaicinājums ir mīlestība, jo esam veidoti pēc Dieva attēla, kas ir Mīlestība. Dzīvē bieži, dažādu iemeslu dēļ, pazaudējam ceļu, meklējot laimi lietās, vai personās, pret kurām izturamies kā pret lietām. Taču laimi atrodam tikai tad, kad mīlestība, īstā mīlestība mūs satiek, pārsteidz, izmaina. Par to liecina svēto liecības.”

Pāvests rosināja, lai Jaunava Marija, kura uzticīgi sekoja savam Dēlam Jēzum, palīdz arī mums iet pa viņas ceļu, dāsni ziedojot savu dzīvi Viņam un brāļiem.

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” Francisks atgādināja, ka iepriekšējā dienā viņš apmeklēja Sicīliju, kur pagodināja mafijas noslepkavotā priestera Pino Puļjizi piemiņu un tikās ar vietējo Baznīcu. Svētais tēvs pateicās visiem, kas piedalījās šīs vizītes noorganizēšanā. Vēlāk viņš sveica Svētā Pētera laukumā klātesošos Romas iedzīvotājus, dažādu zemju svētceļniekus, ģimenes, draudžu grupas, apvienības. To vidū bija Pontifikālās misionārās kustības rīkotās sanāksmes “Jauniešu misija” dalībnieki un latīņu valodas studenti un skolotāji no “Corderius” koledžas Amersfoortas pilsētā Holandē. Pāvests sveica arī mūziķus no Oron-la-Ville Šveicē.

Svētais tēvs katram, kas atradās Svētā Pētera laukumā, dāvāja krustiņu. Šāda iniciatīva tika īstenota divas dienas pēc Svētā Krusta paaugstināšanas svētkiem. Ap 40 tūkstoši krustiņu lūgšanas dalībniekiem izdalīja nabadzīgie, bezpajumtnieki un bēgļi kopā ar brīvprātīgajiem un dažiem reliģisko kongregāciju locekļiem. Krustiņi bija ielikti caurspīdīgā maisiņā kopā ar atklātnīti, uz kuras trīs valodās uzrakstīta pāvesta Franciska atziņa, ko viņš 2013. gadā izteica Pasaules Jauniešu dienās Riodežaneiro: “Kristus krustā ir visa Dieva mīlestība. Tajā ir Viņa bezgalīgā žēlsirdība.”

“Krusts ir Dieva mīlestības simbols,” svētdien teica pāvests lūgšanas “Kunga eņģelis” dalībniekiem. Viņš aicināja pieņemt šo dāvanu un nest to mājās, likt bērnu, vai sirmgalvju istabās. “Tas nav ornaments, bet reliģiska zīme, pie kuras kontemplēt un lūgties” atgādināja Francisks. Viņš novēlēja labu svētdienu, un kā jau ierasts, labas pusdienas visiem, kā arī aicināja par sevi lūgties.

Apmēram 300 cilvēkiem, kas izdalīja krustiņus, pāvests dāvāja “tramezzino” – sviestmaizi un dzērienu. Jāpiebilst, ka krustiņu dāvāšanu pāvesta vārdā noorganizēja Svētā Krēsla organizācija, kas atbild par ziedojumiem. 2013. gada novembrī tā tika noorganizējusi Rožukroņu dāvāšanu kopā ar Dievišķās Žēlsirdības attēlu, bet 2014. gadā – nelielu kabatas formāta Evaņģēliju. Vatikāna tipogrāfijas iespiestās grāmatiņas pirmajā lappusē bija ierakstīs pāvesta Franciska citāts: “Evaņģēlija prieks piepilda sirdi un visu dzīvi tiem, kas satiek Jēzu”.

16 septembris 2018, 13:03