Meklēt

2018.09.29 Associazione Nazionale Polizia di Stato 2018.09.29 Associazione Nazionale Polizia di Stato 

Pāvests tiekas ar Itālijas policistiem

29. septembrī – svēto erceņģeļu svētkos, pāvests pieņēma audiencē 7 tūkstošus Itālijas policistu kopā ar ģimenes locekļiem. Šogad aprit 50 gadi Itālijas valsts policijas apvienībai, kas par savu debesīgo aizbildni ir izvēlējusies erceņģeli Miķeli.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Galvenais aicinājums, ko pāvests izteica uzrunā policistiem, ir rūpēties par vājākajiem. Viņi ir pirmie, kam tiek nodarīts pāri, jo tiem nav līdzekļu sevis aizstāvībai. “Katra netaisnība,” teica pavests, “vislielāko triecienu dod nabadzīgajiem un visiem tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir “pēdējie”.

Pāvests paskaidroja, ka “pēdējie” šai pasaulē ir tie, kam nākas atstāt savu zemi kara un posta dēļ, un kuriem pavisam jaunā kontekstā ir jāsāk viss no nulles. “Pēdējie” ir tie, kas pazaudējuši mājas un darbu, un kas cīnās, lai uzturētu ģimeni. “Pēdējie” ir tie, kas ir marģinalizēti un slimi, vai ir kļuvuši par varas pārkāpumu upuriem.

Francisks atgādināja policistiem, ka viņu darbs ir apkarot noziegumus, ņirgāšanos par citiem, krāpniecību. Viņiem ir jāuzrauga kārtība skolās, jāsargā mākslas mantojums, jānodarbojas ar apzinīgāku pilsoņu audzināšanu. Tas nozīmē būt klāt tuvākajam.

Policiju pāvests salīdzināja ar lielu ģimeni, kas ir atvērta visiem, kuri vēlas darboties kopējā labuma vairošanā, ar ģimeni, kas izplata likumības kultūru un respektē drošību. Francisks apliecināja, ka sabiedrības labums nenozīmē lielākās daļas labklājību, vai “gandrīz visu” tiesības. Tas nozīmē pilnīgi visu cilvēku labumu, jo, ja kāds miesas loceklis cieš, tad cieša visa miesa.

Svētais tēvs pateicās policistiem par dalīšanos un solidaritāti, un aicināja vienmēr veicināt mīlestības pilnās rūpes par cilvēkiem. “Ar savu darbu jūs palīdzat sabiedrībā iejaukt vienlīdzības un brālīguma raugu,” sacīja Francisks. Atgādinājis, ka kristietības vērtības, tādas, kā brālīgums, cieņa pret sievietēm, pret slimajiem un bērniem, ir mainījušas sabiedrību, izraisot īstu kultūras pavērsienu, pāvests norādīja, ka tieši solidaritātes un miera vērtības spēj mainīt visu pasauli, jo tās atjauno attiecības starp personām un sabiedrību kopumā.

Tikšanās laikā policisti sniedza liecības par savu brīvprātīgo devumu zemestrīces skartajos apgabalos Norčā un Amatričē. Palīgā uz turieni steidzās policistu vienības no visas Itālijas. Izpostītās Norčas iedzīvotājiem policisti dāvāja pat nelielu, saliekamu baznīciņu.

29 septembris 2018, 15:33